Får ikke mer penger

REKTOR: Kristian Cummings leder Birkeland skole med nesten 500 elever.

Martin Konstali (Frp) lykkes ikke å skaffe støtte for mer penger til skolen.

– Vi har veldig lite ressurser tilgjengelig til ledelse av den største skolen vår. Det bør bekymre oss politikere som skoleeiere, og jeg ønsker gjerne at dette tas tak i politisk, sier Martin Konstali.

Fremskrittspartiets representant i tjenesteutvalget får ikke overveldende støtte for tankene, når han lufter dem etter å ha hørt rektor Kristian Cummings presentere Birkeland skole.

– Jeg kunne godt tenke meg tre stillinger til administrasjon av skolen. Vi har mange elever, men vi har også mange foreldre som skal ha oppfølging, sier Cummings til politikerne.

I dag er det i overkant av to stillinger til administrasjon av skolen med 484 elever. Utvalgets sekretær, kommunalsjef Halvor Nes, mener spørsmålet om økte ressurser hører hjemme i budsjettdebatten.

– Ja, men det er stor forskjell på om tjenesteutvalget som skoleeier mener noe om denne saken, enn om Fremskrittspartiet som parti mener noe om saken, sier Konstali.

Han får kun motbør, og velger til slutt å trekke forslaget.

– Forslaget er nok godt, men det kan være mange andre ting i budsjettet som også er god, sier Anders Topland (Sp).

Petter Ross (KrF) mener rektor Cummings må ta dette opp tjenestevei, og Brit Kalnæs (Ap) vil ha mer bakgrunnsinformasjon før hun støtter Fremskrittspartiet.

– Ser vi på dette i budsjettdebatten får vi en helhet i både skole og alt annet, konkluderer hun.