Ordførerens uke

Ordfører Arild Windsland

Onsdag 27/2: Møte i Valgstyret, utvidet budsjettmøte, planutvalg og formannskap

Torsdag 28/2: Informasjonsmøte om gang og sykkelvei Lillesand – Birkeland

Fredag 1/3: Avslutningsmøte for LISA-prosjektet, ekstra styremøte i Knutepunkt Sørlandet

Mandag 4/3: Sørlandsting

Tirsdag 5/3: Møte med Kommunenes Sentralforbund, årsmøte i Birkenes Næringsforum

Onsdag 6/3: Kontordag

Ordføreren gjør oppmerksom på at oversikten ikke er utfyllende, og at programmet kan bli endret underveis.