Ukas Leder: Nye skoletider

Redaktør Bjørn Vidar LieMeldinger fra flere hold den siste tida tyder på at det hersker en viss forvirring rundt hva som skal være birkeneselevenes skoletid fra høsten av.

BUKS-medlemmer skal ha kommet tilbake fra møte og spurt sparsomt informerte lærere om det fra høsten av skal innføres femdagers skoleuke for alle grunnskoleelever i Birkenes, samtidig som timetallet i ungdomsskolen på onsdager skal reduseres for å frigjøre tid til felles utviklingstiltak for lærerne. Noe som betyr at det må innføres en ekstra time – 7. time – på flere av de øvrige dagene i uka. Elever skal ha kommet hjem og fortalt intetanende foreldre om det samme.

I denne ukas avis kan skolesjefen berolige både elever, foreldre og lærere med at et slikt forslag, som kan medføre endringer i familiers og læreres, kulturskolens og lags og foreningers daglige rutiner, ikke vil bli gjennomført uten en grundig prosess i forkant.

Med unntak for informasjonsflyten, som synes å ha vært mildt sagt mangelfull, har skolesjefen sitt på det tørre i denne saken. Forslaget om å vurdere innføring av femdagers skoleuke for alle grunnskoleelever ble vedtatt i forbindelse med budsjettprosessen sist høst. Forslaget ble også gjentatt i det utvida formannskapsmøtet sist onsdag uten at verken politikere eller tillitsvalgte hadde innvendinger.

Vi tror innføring av femdagers skoleuke også for første- til tredjeklassingene er fornuftig. Vi følger skolesjefens argumentasjon om at formiddagsøkta på skolen er den klart beste læretida, og at alle elever derfor ha fem av den i uka. Vi tror også felles utviklingstid for lærerne kan være fornuftig. Det er imidlertid helt avhengig av at de tilmålte timene fylles med et innhold som oppleves som nyttig og meningsfylt av lærerne sjøl.

Vi ser også at forslaget vil stille elever og lærere overfor noen utfordringer. For like sikkert som formiddagen er den beste læretida, er ettermiddagen, og spesielt sjette og siste time, den klart dårligste. Hvor lurt er det da å innføre en sjuende time? Med mindre den fylles med fag som gjør den overkommelig for både elever og lærere.

Hva med elever som spiser lite eller ingenting i løpet av skoledagen, eller fyller tanken med ”tolvøres” og cola? Får de bare enda en time med dårlig konsentrasjon og hodepine, eller blir det innført skolemat? Hva med elever med lang skolevei, som vil komme enda en time seinere hjem fra skolen, komme seinere i gang med lekser, og kanskje må droppe eller forskyve organiserte fritidsaktiviteter? Og hva vil ungdomsskoleelevene bruke den halve frionsdagen til? Skolearbeid eller sosiale medier og dataspill?

Disse og en lang rekke andre spørsmål forventer vi imidlertid vil bli gjennomgått av arbeidsgruppa og referansegruppa som skal i gang med å finne tiltak som kan gjøre birkenesskolen bedre og billigere. Vi tillater oss også å minne om at det er altfor tidlig å konkludere med at skoletida blir sånn eller sånn fra høsten av, og håper både skoleledelse, ansatte, tillitsvalgte, foreldre og elever har en konstruktiv tilnærming til problemstillinga, slik at sjansen for å få en god løsning er størst mulig.