Lokale skaueiere tenker nytt

Herefoss og Vegusdal skogeierlag har ikke tenkt å sitte med hendene i fanget og se på at næringa går under. 27. juni inviterer laget til ”Skogsidol” på Birkeland Hotell. Samtidig søker de prosjektsamarbeid med andre nordiske land.

TENKER NYTT: – Hvis vi ikke tenker nytt nå, stopper hele næringa opp. Da råtner skogen ned. Vi må få i gang lokal produksjon, sier leder i Herefoss og Vegusdal skogeierlag, Per Erik Stoveland. Torsdag 27. juni inviterer han og skogeierlaget til tidenes første ”Skogsidol” på Birkeland Hotell.

TENKER NYTT: – Hvis vi ikke tenker nytt nå, stopper hele næringa opp. Da råtner skogen ned. Vi må få i gang lokal produksjon, sier leder i Herefoss og Vegusdal skogeierlag, Per Erik Stoveland. Torsdag 27. juni inviterer han og skogeierlaget til tidenes første ”Skogsidol” på Birkeland Hotell.


NÆRING. – ”Skogsidol”? Det er rett og slett en idédugnad. Kan vi få opp en idé som er nytenkende, miljøvennlig, som helst kan produseres lokalt, som kan gi arbeid og økonomisk vekst i kommunen og landsdelen, så vil det være helt topp. Skogens bruksområder er uendelige, sier en engasjert leder i skogeierlaget, Per Erik Stoveland. Han viser til at Sørlandet har utviklet seg til å bli et norsk kraftsenter for fornybar energi, med storstilt satsing på vannkraft og vindkraft. Kanskje kan slipen produsere strøm?
– Tenk deg en trepark der du kjøper hele stokken med hud og hår, der skurstokken blir skjært og utnyttet, mens restene går videre og blir til gass og olje, ja, kanskje et kraftverk på slutten av produksjonen, foreslår Stoveland.

Ei hel næring er truet
Planene om å legge ned Tofte Cellulosefabrikk truer hele skogbruksnæringa i Norge. Forsvinner den tradisjonsrike cellulosefabrikken, mister skogbrukere og skogeiere over hele Sør-Norge sin største mottaker av massevirke. Samtidig går etterspørselen etter papir på verdensmarkedet ubønnhørlig nedover. Derfor må det tenkes nytt uansett, mener Stoveland.
– Hvis vi ikke tenker nytt nå, stopper hele næringa opp. Da råtner skogen ned. Vi må få i gang lokal produksjon. At norsk tømmer fraktes ut av landet for å importeres tilbake i foredlet form er for galt, synes skogeierlagslederen. Han tror skogbruksnæringa har mye å lære av oljebransjen.
– Oljebransjen er full av ingeniører. Her tror jeg de har mange tanker som kan overføres til skogen og utnyttelse av den. Norge er i verdenstoppen når det gjelder teknologi innen olje, vi må bare få tak i de rette folka og få de til å tenke skog, presiserer skogbrukeren og legger til at Staten også må kjenne sin besøkelsestid.
– De ser vel også at oljeindustrien bremser litt og prisene stagnerer. Dreier de ikke forskning og utvikling over på andre områder mens vi ennå har midler, tror jeg det blir en bråstopp for landet en vakker dag, sier han.

Kommunen er med
I slutten av april bestemte skogeierlaget seg for å kontakte kommunen. Dagen etter var kultur- og samfunnskoordinator Arild Tveide på tråden.
– Det var full tenning! Så ble det møte med Europakontoret, forteller Stoveland.
Sammen med Tveide og skogbruksrådgiver Nils Kåre Belland fra kommunen og Nils Topland fra skogeierlaget var han nylig i møte med Tor Arild Johnsen i Det Europeiske Sørlandskontoret. Her ble det drøftet hvordan man kan sette ting i system og få løftet fram et felles nordisk prosjekt.
– Vi tenker at vi kan hente bistand fra Danmark og Sverige. Arild har jobbet mye med LISA-prosjektet og har allerede mange kontakter som vi kan benytte oss av, men vi må ikke glemme at grunnsteinen i prosjektet må være lokal foredling av tømmer med økonomisk gevinst, presiserer Stoveland.

Nytt møte 3. juni
Fram til neste møte, som finner sted allerede 3. juni, skal Tor Arild Johnsen ha satt sammen et idénotat der blant annet muligheter for å hente økonomisk støtte skisseres. Det kan være penger å hente hos ulike EU-fond, Innovasjon Norge, fylkeskommunen og andre instanser. Så vil man samle potensielle samarbeidspartnere til et møte.
– Prosjektet vil ta form utover sommeren, og det er mulig det må ansettes en prosjektleder til å trekke i de rette trådene. Vi har bestemt oss for å dele opp prosjektet, slik at idédugnaden går sin gang i regi av styret i skogeierlaget, mens det parallelt blir jobbet opp mot Norden og EU, forklarer Per Erik Stoveland. Under en felles skogdag med Birkenes skogeierlag 8. juni vil han informere om prosjektet og lodde stemningen for å få flere med på idédugnaden. Så er det klart for tidenes første ”Skogsidol” på Birkeland Hotell 27. juni.