Nytt skogselskap ser dagens lys

DAGLIG LEDER: Per Erik Stoveland skal stå for den daglige driften av det nye skogselskapet. Med seg får han lærlingen Klemmet Fidje, mens Vidar Flaa i Birkeland Grunn og Betong A/S blir styreleder. (ARKIVFOTO)

DAGLIG LEDER: Per Erik Stoveland skal stå for den daglige driften av det nye skogselskapet. Med seg får han lærlingen Klemmet Fidje, mens Vidar Flaa i Birkeland Grunn og Betong A/S blir styreleder. (ARKIVFOTO)

DAGLIG LEDER: Per Erik Stoveland skal stå for den daglige driften av det nye skogselskapet. Med seg får han lærlingen Klemmet Fidje, mens Vidar Flaa i Birkeland Grunn og Betong A/S blir styreleder. (ARKIVFOTO)


NÆRING.Med etableringen av Birkenes Skog A/S ønsker Birkeland Grunn og Betong A/S og Stoveland Skog A/S å øke kapasiteten og heve kvaliteten på skogfaglige tjenester som hogst og framkjøring av tømmer.

– Det er stor etterspørsel etter drift for tida, og vi har planer om å utvide. Vi trenger å få opp mer kapasitet, derfor samarbeider vi om dette. Det er viktig med den tryggheten om en skal investere seg opp, understreker Per Erik Stoveland. Han blir daglig leder i det nye selskapet som ble stiftet 13. august med skogsavvirkning som hovedforretning. Styreleder blir Vidar Flaa i Birkeland Grunn og Betong A/S. Med tilgang på mannskap og maskiner fra Birkeland Grunn og Betong i tillegg til egen hogstmaskin og lastbærer, vil det nyetablerte firmaet kunne ta på seg mer enn selve hogsten.
– Når vi har gravemaskiner tilgjengelig kan vi tilby mer av tjenester med oppussing etter hogsten. Vi kan stelle veier, vi kan grøfte og så videre, forklarer Stoveland, som får med seg Klemmet Fidje fra Vegusdal som lærling i skogsmaskinførerfaget når firmaet starter opp driften 1. september.
– Vi har en del oppdrag inne allerede, alle i Birkenes. Vi skal prøve så langt vi kan greie å holde oss så lokalt som mulig, opplyser Per Erik Stoveland. Han ser ikke bort fra at selskapet vil ekspandere etter hvert.
– Vi ser muligheter for det, men begynner litt forsiktig. Vi har ansatt én, begynner der, så får vi ta det steg for steg, sier den daglige lederen.
Birkenes Skog A/S skal være et uavhengig skogselskap som påtar seg oppdrag for skogeiere som ønsker å selge sitt tømmer til både Neg Skog og AT-Skog.