Samarbeid om tre

DRØMMER OM KLYNGE: Runar Brøvig fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Arild Tveide fra Birkenes kommune, Kristian Råmunddal fra Knutepunkt Sørlandet, Per Erik Stoveland og Gunnar Høygilt fra Smartskog. FOTO: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Når treindustrien skal samles i en ny klynge, starter arbeidet på Birkeland.

Det var i vår Næringsforeningen i Kristiansandsregionen tok det første skrittet på veien mot å danne en ny klynge med bedrifter som jobber med trevirke på Sørlandet. Seniorrådgiver Runar Brøvig i næringsforeninga tok kontakt med Per Erik Stoveland i Smartskog. Vegdølen lot seg friste.

– Deretter tok vi kontakt med Uldal og Scanflex. Alle tre bedriftene var veldig motiverte for å bli med i prosjektet, sier Brøvig til næringsforeningas nettside.

Nå har prosjektet fått innvilget 100.000 kroner i oppstartstøtte fra Innovasjon Norge.

– Det finnes en rekke bedrifter i Birkenes som bruker tre i sin produksjon. I dag importerer disse bedriftene i stor grad fra utlandet. Hvorfor bruker ikke disse lokalt tre, spør Stoveland overfor næringsforeninga.

Han er svært glad for at Uldal og Scanflex ønsker å gå inn i et samarbeid.

– Målet er å skape mer verdi av lokalt tømmer. Det skal vi klare, sier Stoveland.

Gjennom næringsforeninga har nå Smartskog søkt om ytterligere støtte fra Innovasjon Norge til et bedriftsnettverk. Fra før finnes 70 aktive bedriftsnettverk, og fra før har Sørlandet mer kjente bore-klynga NODE og IT-klynga Digin.

Hvis den nye treklynga skal være levedyktig må bedriftene forplikte seg i større grad for å få støtte fra Innovasjon Norge, men sistnevnte kan da bidra med inntill 350.000 kroner til en klyngeetablering.

– Det er bra at bedrifter samarbeider for å få fram nye, bedre og effektive markedsrettede løsninger. Formålet er å bidra til økt konkurransekraft, verdiskaping og lønnsomhet i bedriftene, sier Roar Flateland i Innovasjon Norge Agder.

Brøvig i nøringsforeninga ser for seg at det er mange bedrifter på Sørlandet som kan være aktuelle for klynga, dersom den blir realisert.

– Vi har en rekke bedrifter i verdikjeden som bruker tømmer, og disse vil vi ha med. Målet er at flere bedrifter bruker lokalt tømmer, det er både miljøvennlig og det skaper arbeidsplasser og verdi i regionen vår. Det trenger vi, avslutter Brøvig.