– Driften må opphøre

MÅ STENGE: – Flakkefossen Kennel og Hundepensjonat har ikke driftstillatelse og må stenge, sier saksbehandler Ivar Aanesland i Birkenes kommune. (Arkivfoto)

MÅ STENGE: – Flakkefossen Kennel og Hundepensjonat har ikke driftstillatelse og må stenge, sier saksbehandler Ivar Aanesland i Birkenes kommune. (Arkivfoto)

KOMMUNALT. Innehaver Ole Gunnar Brovig ved Flakkefossen Kennel og Hundepensjonat har fått beskjed fra Birkenes kommune om at driften må opphøre inntil det foreligger en tillatelse.
I forrige uke skrev BirkenesAvisa om Fylkesmannens oppheving av kommunepolitikernes permanente tillatelse til kennel og hundepensjonat på Flakk ved Birkeland. Fylkesmannens vedtak ble begrunnet med saksbehandlingsfeil fra kommunens side.
– Per i dag har derfor ikke Brovig tillatelse til å drive med virksomheten. Vi vil gi ham tid til å avvikle slik at ikke tredjeparter blir skadelidende, men vi vil kontrollere at driften opphører, bekrefter saksbehandler Ivar Aanesland i Birkenes kommune.
I følge Aanesland må Brovig må søke om tillatelse på nytt.
Innehaver Ole Gunnar Brovig ønsker ikke å kommentere den nye vendingen saken har tatt, men opplyser at han har kontaktet advokat for prosessen videre.
Årsaken til at vedtaket ble opphevet, er at Planutvalget ga dispensasjon fra Plan -og Bygningsloven uten at det var krysset av for det i søknaden og mot administrasjonens innstilling. Fylkesmannen pekte i den forbindelse på at Birkenes kommune ikke har oppfylt veiledningsplikten overfor søkeren. Politikerne vurderte heller ikke fordelene eller ulempene, eller om formålsbestemmelsene for området ble vesentlig tilsidesatt ved å gi dispensasjon, slik loven krever.
Birkenes kommune har ikke foretatt egne støymålinger eller annen kartlegging som kunne bidra til et bedre grunnlag for å avgjøre spørsmålet om varig drift, og saken var derfor i følge Fylkesmannen ikke tilstrekkelig opplyst.