Ulv med smak for bever

Bilde fra viltkameraBLINKSKUDD: Med en død bever som åte og et relativt billig viltkamera innkjøpt på tur til USA, klarte Frode Sivertsen å sikre seg dette blinkskuddet av en sulten ulv på Mosfjellheia. (Foto: Frode Sivertsen)
Bilde fra viltkamera

BLINKSKUDD: Med en død bever som åte og et relativt billig viltkamera innkjøpt på tur til USA, klarte Frode Sivertsen å sikre seg dette blinkskuddet av en sulten ulv på Mosfjellheia. (Foto: Frode Sivertsen)

VILT. Det var natt til 29. april, en gang på morgenkvisten, at gråbeinen kom luskende en tur bortom åtet som Frode Sivertsen hadde plassert foran viltkameraet.
Da hadde den døde beveren ligget i vel ei uke, og hatt besøk av både nøtteskrike, rev, grevling og rovfugl.
Sivertsen sikret seg også bilder av spor i søla på stedet. Bildene er seinere kontrollert av naturoppsynsmann Peter Hermansen, som mener det er stor grad av sannsynlighet for at det dreier seg om ulvespor.
– Det kan være greit at saueeierne vet om dette, nå som sauene snart skal ut på beite, sier viltfotograf Sivertsen.
Kameraet løses ut dersom det mottar infrarøde signaler. Sivertsen har justert litt på innstillingene, slik at sjansen for flere vellykkede bilder skal øke om flere spennende motiver skulle dukke opp.

Søker om skadefelling

Landbruksorganisasjonene i Aust-Agder og Setesdal Austhei villreinlag har nettopp søkt Direktoratet for Naturforvaltning om forebyggende skadefellingstillatelse på minst en ulv.
– Gjennom ettervinteren og våren 2012 har vi hatt gjentatte observasjoner av ulv i Aust-Agder og Vest-Agder, skriver søkerne, som henviser til SNO for oppdaterte og detaljerte opplysninger.
De ønsker at tillatelsen skal gjelde for et stort geografisk område og over en lengre periode.
– Med tanke på at et uttak i praksis er svært krevende, særlig når det ikke er sporsnø, ber vi om at slik tillatelse gis over lang tid, minst fram til 1. juni, heter det i søknaden.