Ukas leder: En spennende nisjebedrift

Redaktøren«Alle» birkenesinger vet at det ligger en flaggstangfabrikk i bygda, men vi våger påstanden om at få kjenner til hva som faktisk skjer innenfor veggene hos Aanesland Fabrikker. De siste åra har treforedlingsbedriften ved Valtjønn fått mer lokal medieoppmerksomhet for utvidelsesplaner og trafikksikkerhetsspørsmål enn for produktspekter og faglig dyktighet. De siste ukers begivenheter kan ha bidratt til å nyansere bildet en smule.

Da fylkets nærings- og kulturpolitikere nylig var på rundtur i Birkenes lot de seg imponere av den tradisjonsrike familiebedriften, som startet med produksjon av flaggstenger i 1945. I dag produserer Aanesland fabrikker flaggstenger, båtmaster, lysmaster, lavvostenger, rekkverk, håndrekker, tak- og mønestokker, og søyler og stolper til limtrebygg over hele landet. Det tikker også inn bestillinger fra land som Sverige, England, Tyskland, Belgia, Holland, Frankrike og Dubai.

Ingen andre fabrikker i Skandinavia kan dreie stokker helt opp til 30 meters lengde. Derfor må selvsagt Aanesland ha landets lengste flaggstang med landets største flagg stående på tunet. Det er ikke bare god markedsføring, det er et symbol for hva bedriften står for og et populært landemerke i bygda.

Torsdagens innvielse av rekordstanga og rekordflagget ble fulgt opp av et treseminar som samlet foredragsholdere, arkitekter og andre interesserte fra hele landet. Her ble høyhus av tre, moderne bruer, arkitekttegna minnesmerker og Abrahavn i Dyreparken presentert med det som fellesnevner at Aanesland Fabrikker på Birkeland har bidratt på leverandørsiden. Det viser spennvidden i hva som produseres ved den tradisjonsrike familiebedriften.

Vi snakker om en nisjebedrift som har overlevd konjunktursvingninger og varierende byggeaktivitet i snart 70 år. Dagens aktivitet viser at Aanesland Fabrikker evner å se nye markeder og nye muligheter. Bedriften har eksempelvis levert lysmaster i ulike tresorter til miljøgater i Setesdalen, Longyearbyen og Oslo, sistnevnte i samarbeid med Snøhettas arkitekter.

Med den kreativiteten, omstillingsevnen og ikke minst faglige dyktigheten ledelse og ansatte ved Aanesland Fabrikker har vist, og viser, bør det ligge godt til rette for 70 nye år med flaggstangproduksjon på Birkeland. Vi klarer imidlertid ikke å fri oss fra tanken om at bedriften ville hatt et mye bedre utgangspunkt med en annen beliggenhet. For eksempel Tveide Næringspark, hvor mulighetene for arealmessige utvidelser og synergieffekter med andre bedrifter ville være mye større, og transportutfordringene i form av atkomst for større kjøretøyer mye mindre.