– Tallene peker feil vei

DET GÅR MOT BUDSJETTSPREKK: Slik som tallene ser ut nå, er vi ett skritt nærmere å bli satt under administrasjon av Fylkesmannen, bekrefter rådmann Gro Anita Trøan.

KOMMUNEØKONOMI. Inntektssvikt, for lavt investeringstempo og utfordringer med et svært trangt budsjett. I tillegg kommer milliongjeld til private barnehager og tapping av disposisjonsfond.


– Vi har svikt i inntektene våre, om lag 3,4 millioner kroner totalt. Mye gjelder forhold vi ikke kan kontrollere, sier Trøan.
Minimumsavdragene på kommunal gjeld er fastsatt gjennom regnskapsregler, og ligger på 1,5 millioner kroner mer enn budsjettert.

Les mer i onsdagens papiravis