Nabostøtte hjalp ikke

Bilde av høy steinmurHØYT: Naboen, som bor i huset nede til høyre, syntes det var greit, så lenge muren ble bygd på forsvarlig måte og forskriftsmessig sikret. Planutvalget avslo likevel søknaden om å høyne den øvre muren med 2,5 meter.

Bilde av høy steinmur

HØYT: Naboen, som bor i huset nede til høyre, syntes det var greit, så lenge muren ble bygd på forsvarlig måte og forskriftsmessig sikret. Planutvalget avslo likevel søknaden om å høyne den øvre muren med 2,5 meter.

POLITIKK. Et støtteskriv fra naboene var ikke nok. Planutvalget sa nei til søknaden fra Gun-Silje Thorsen og Stian Gundersen om å få høyne natursteinsmuren i Skaftåsen fra to og en halv til fem meter. Da Planutvalget kom på befaring sist onsdag møtte de byggherren, som forklarte at de i utgangspunktet ønsket å senke huset med en meter i forhold til nabohuset. Dette viste seg imidlertid umulig på grunn av avløpet i området. Dermed har de måttet plassere huset på høyest tillatte høydekote. For å kunne utnytte tomta best mulig og få størst mulig uteområde på hagesida ønsket de derfor å høyne den påbegynte stablesteinmuren til like under gulvhøyden på første etasje. I søknaden viste de til at det er gitt lignende dispensasjon i samme område.
Administrasjonen anbefalte politikerne å si nei, da ”En mur med høyde på 5 meter i et boligområde normalt ikke er pen.” Saksbehandler Ivar Aanesland viste for øvrig til reguleringsbestemmelsene som sier at det ikke er tillatt å oppføre mur høyere enn 2,5 meter. Dessuten ville en tillatelse få konsekvenser for tilsvarende saker senere, mente Aanesland. Kun FrPs Odd Gunnar Tveit fant å kunne si ja til søknaden.
– Vi må være litt smidige. Naboen har jo sagt at det er greit. Da kan jeg ikke skjønne hvem som kan mislike det, mente han. Høyres Nils Olav Eikenes hadde stor forståelse for husbyggerne som har havnet i en kinkig situasjon på grunn av tomtas beskaffenhet, men mente søknaden ikke kunne innvilges, ettersom det tidligere er gitt avslag på en tilsvarende søknad i nabolaget. Det var et synspunkt som fikk støtte fra hele Planutvalget, med unntak av Odd Gunnar Tveit.