Ukas leder: Seksjoneringsåsen og en takk til Musikken

Vi roste Birkenes kommune da planene for utviklingen av Natveitåsen boligområde ble lagt fram. Reguleringsplanen, som var utarbeidet av planproffene i Asplan Viak, virket gjennomtenkt og grundig. Det er den da også, men ikke grundig nok, har det vist seg. For der hvor det er mulig å finne smutthull for å tjene litt ekstra penger, der vil oppfinnsomme og driftige utbyggere finne de smutthullene.

Redaktør Bjørn Vidar LieSiden den første tomta i Natveitåsen ble solgt for to-tre år siden har Planutvalget fått omtrent like mange dispensasjonssøknader på bordet som det er solgt tomter. De fleste søknadene kommer fra privatpersoner som ønsker å bygge en bolig eller tilrettelegge ei tomt ut over det bestemmelsene i reguleringsplanen tillater. I enkelte tilfeller viser det seg at tomtas beskaffenhet er slik at søkeren bør få dispensasjon, skal man få en rimelig god utnyttelse av tomta.

Det siste året er det imidlertid dukket opp flere søknader fra utbyggere om å seksjonere eneboliger til tomannsboliger for å kunne selge eneboligen som to separate boenheter i stedet for én, noe som naturligvis gir mer penger i kassa. Det har skapt tildels sterke reaksjoner blant naboene. Når de har trodd at de har bygd og flyttet inn i et eneboligstrøk, for så å oppdage at den ene boligen etter den andre i nabolaget forvandles til tomannsbolig, føler de seg rett og slett lurt.

Det er ikke vanskelig å forstå naboenes frustrasjon. Endring i boligmassen medfører ofte endringer i boligmønsteret, noe som igjen medfører endring i boligprisene. En enebolig i et flerboligstrøk er mindre verdt enn en enebolig i et eneboligstrøk, hvor brutalt og kynisk det enn høres ut. Vi kan også forstå at utbygger ønsker å tjene mest mulig penger på hver enkelt bolig, men når reguleringsplanen er såpass tydelig på hvilken type boliger som ønskes i det aktuelle området, burde de holde seg for gode til å utnytte det lille smutthullet som finnes.

Det kan være lett å legge skylda på politikere og kommuneadministrasjon for utfordringene som har oppstått i Natveitåsen. I ettertid ser man at reguleringsbestemmelsene burde vært enda tydeligere på type boliger og antall boenheter som skulle tillates per bolig i de enkelte delfeltene. Det var det etter vår mening vanskelig å forutse da reguleringsplanen ble vedtatt.

Men nå er situasjonen oppstått, og den må løses. Nylig hadde administrasjonen et møte med utbyggere og naboer til en bolig hvor seksjonering er det store stridsspørsmålet. I referatet fra møtet slås det fast at kommunen ved teknisk etat heretter vil godkjenne boligen som kun én bruksenhet når det søkes om oppføring av eneboliger med to boenheter, dette for å hindre at boligene seksjoneres og selges som to boenheter. Eventuelle klager må rettes til planutvalget og/eller Fylkesmannen. Det skal bli spennende å se om det kan få slutt på seksjoneringsproblemet.

Takk til Musikken!
I denne avisa benytter en mor og korpsleder anledningen til å rose korpsmusikantene generelt og de aller yngste, aspirantene, spesielt for innsatsen under årets 17. mai. Vi har ingen betenkeligheter med å hive oss med i hyllestkoret. Uten korpsene hadde ikke nasjonaldagsfeiringen vært den samme, verken på Birkeland, Herefoss eller Engesland. Tusen takk for innsatsen! Vi håper å se anda flere korpsmusikanter i 17. maitogene neste år.