Mindre, og mer tradisjonelt

I Birkenes Bygdemuseums nye søknad om rammetillatelse til et kombinert museums- og barnehagebygg på Grasham er fasaden endret og størrelsen på både bygg og barnehage redusert.

ENDRET: I den nye rammesøknaden er plassering og størrelse for nytt barnehage/museumsbygg på Grasham noe endret.

Les mer i dagens papiravis