Milliardinvestering på gang?

Vindmøller

VindmøllerDen tyske kraftgiganten E.ON har kastet blikket på heiene i Birkenes. Det foreligger konkrete planer om et førtitalls vindmøller ved Storehei øst for Ogge og Oddeheia sør for Stoveland og det er inngått avtaler med ni lokale grunneiere.

Nå går kraftselskapets konsulenter i gang med å utrede prosjektene nærmere før en eventuell konsesjonssøknad oversendes myndighetene. En utbygging betyr investeringer i møller og infrastruktur på minst én milliard kroner.

Les mer i onsdagens papiravis