Kommunale nettsider i drift igjen – utvider søknadsfrist

De som har brukt Birkenes kommunes nettider den siste tida, har antakelig registrert at det har vært noen dagers driftsbrudd i forrige uke. Nå skal imidlertid alt være på stell igjen, men søkere på førskole- og -lærerstillinger ble oppfordret til å sjekke om de siste dagenes elektroniske søknader var registrert.

– Derfor har vi valgt å utvide søknadsfristen for disse stillingene til ut morgendagen. Fristen er altså nå utsatt til tirsdag 20. mars, sier Bjørg Senum Lie på Servicetovet i Birkenes kommune.