Prioriterer ikke søppel

cof

Søppelet er for gammelt til at kommunen vil ta affære.

Birkenesavisa har fått oversendt bilder av en privat søppelfylling i skogen i nærheten av Herefoss.  Bildene og saken er forelagt naturforvalter Ånund Ettestad som uttaler at denne private søppelplassen nok ikke er i henhold til lover og forskrifter.

– Nå er det tre uker siden vi fikk dette tipset, og vi har ikke fått vært på befaring ennå. Jeg kan hvert fall si at denne type forurensing er ikke greit, men kommunen har ikke ressurser til å prioritere det så lenge det ikke er fare for akutt forurensing, sier Ettestad.

– Hvordan kan man avgjøre om det er akutt forurensningsfare når man ikke har vært på befaring?

– Av bildene ser det ut til å være en gammel fylling – kanskje så langt tilbake som på 60-tallet, og da fremstår den ikke som akutt.  Dessuten har vi ikke fått klage på den, sier Ettestad.

– Det er enkelt å forstå at mange vil ha slike saker løst så fort de dukker opp, men kommunen kan ikke alltid ta de nyeste sakene først. Vi må prioritere saker ut ifra miljøhensyn og tidsfrister. De sakene som truer naturmangfoldet i størst grad er heller ikke alltid de samme sakene som får mest oppmerksomhet, sier Ettestad.

Forurenser har ansvar

Men lovverket er klart. Forurensningsloven § 28 omhandler forbud mot forsøpling og omhandler både det miljøfarlige og det estetiske:

«Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.»

Forurensningsloven sier videre at kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med § 28, skal fjerne det. (§37).

Forventer oppfølging

Det er fylkesmannen i Aust-Agder som har tilsyn med at kommunene oppfyller sine forpliktelser på dette området.

– Vi forventer at kommunene følger opp sitt ansvar på miljøvernområdet, men det er ikke spesifikke frister for oppfølging av saker.  Denne saken som Birkenesavisa tar opp nå, har vi ingen kjennskap til, og kan heller ikke uttale oss om, sier assisterende miljøverndirektør hos fylkesmannen, Ingunn Løvdal.

– Hvordan fører dere tilsyn med kommunene på dette området?

– Tilsyn føres gjerne i forbindelse med større aksjoner som iverksettes av miljødirektoratet.  Men det er også sånn at dersom vi får melding eller mistanke om avvik, så tar vi det opp fortløpende, sier Ingunn Løvdal.

Naturviter og naturforvalter Ånund Ettestad understreker at det ikke er opp til enhver å behandle søppel som man har lyst til.

– Det er fortsatt en rekke problemer forbundet med forsøpling i flere kommuner.  Og selv om vi ikke har ressurser til å håndtere alle henvendelser når de kommer inn, ser vi gjerne at folk alltid melder fra om de oppdager ulovlig søppelhåndtering, sier Ettestad.