Forbudsskilt mot råning

RåndeygdaDet kan bli satt opp forbudsskilt for å få bukt med villmannskjøring i enkelte områder ved Scanflex og på Tollnes kvelds-og nattestid.

Det er SLT-rådet i Birkenes (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak) som har tatt initiativ til et møte for å diskutere råneproblematikken på Birkeland.
— Politiet klarer ikke alene å få slutt på denne aktiviteten. Det ble derfor anmodet om et samarbeid med eierne av områdene hvor problemene foregår, skriver SLT-koordinator Astrid Færden Gaare i et brev til trafikksikkerhetsutvalget i Birkenes kommune.
Av brevet går det frem at det er problemer både med sikkerheten og med forsøpling.
— Publikum melder om skremmende opplevelser hvor det er ren flaks at det ikke oppstår ulykker, skriver Færden Gaare, som også nevner at de fleste klagene fra publikum gjelder støy fra spinning/spoling og musikkanlegg i bilene.
Dermed søker SLT-koordinatoren om tillatelse til å skilte. Både Scanflex og Foss Bad har bekreftet at de vil dekke eventuelle omkostninger for å få skiltene på plass.