Etterlyser unge talenter

FJORÅRETS VINNER: Christian Hestø mottok Birkenes Sparebank aller første Talentpris i fjor. Hvem blir den neste?

KULTUR. Birkenes Sparebank skal også i år dele ut en talentpris på 20.000 kroner til unge kultur- eller idrettsutøvere.
I fjor gikk den aller første Talentprisen til multitalentet Christian Hestø, som fikk prisen for sin innsats som filmregissør og skuespiller. I år vil banken fortsette tradisjonen med talentpris, og søker etter nye unge talenter.
– Mange forslag er kommet inn, men vi vet det er mange flere der ute, sier markedssjef Sigmund Ås i Birkenes Sparebank.
Han oppfordrer folk i bygda til å sende inn forslag på noen de synes fortjener prisen.
– Birkenes er en kommune med stort og aktivt kulturliv. Våre talentfulle unge blir lagt merke til langt utenfor kommunens grenser, for resultater innen kultur og idrett. Banken er stolt over at nivået er så høyt og aktiviteten så stor, selv om kommunen er liten. Siden sparebanken er en selvstendig lokalbank, kan overskuddet brukes lokalt, til glede og nytte for hele kommunen. Som bank vil vi gjerne vise at vi har tro på og satser på de unge, forteller Ås, som håper prisen vil være til hjelp, og motivere flere unge talenter.
Birkenes Sparebanks Talentpris gis til unge kulturutøvere for deres prestasjoner og talenter innen
kultur/idrett. Kandidatene må være i alderen 16 til 25 år, ha sterk tilknytning til kommunen og være en ambassadør for bygda og den aktiviteten de utøver.
Prisen, som er på 20.000 kroner, deles ikke på flere, og kan bare vinnes en gang av samme person/gruppe. I statuttene heter det også at utdeling kan droppes hvis det ikke er tilfredsstillende kandidater.
– Men det er det lite som tyder på at vi vil oppleve de nærmeste åra, sier markedssjefen. Banken har allerede fått inn forslag på mange gode kandidater, men ønsker så mange som mulig, slik at juryen får en vanskeligst mulig jobb, smiler han.
Utdelingen vil skje i forbindelse med arrangementet «UNG SCENE» på Tobias jorde 15. juni.
– Send inn forslag på den eller de du mener fortjener Talentprisen 2012, oppfordrer Sigmund Ås, og minner om at fristen for forslag er 25. mai.