Telenor
Nytt og bedre

Telenor er i gang med å fase ut vårt godt over 100 år gamle kobbernett til fordel for mer moderne løsninger som mobil og fiber.