Tid for deltakelse

Ungdomsråd: Enhetsleder Terje Bakken, ordfører Anders Christiansen (Ap) og SLT-koordinator Gretha Aune Tanem ser fram til å se ungdommer på talerstolen i kommunestyret.

Nå skal Birkenes ungdomsråd etableres, og kommunen søker engasjert ungdom.

– Det virker som om kommunen tar hensyn til det vi sier, selv om vi kanskje ikke sier så veldig mye, sier leder av Vennesla barn- og ungdomsråd Eirik Hodnemyr (17) til Birkenesavisa.

De har det i Vennesla, og de har det i Lillesand. Nå vil ikke Birkenes være dårligere, og i løpet av februar skal Birkenes ungdomsråd etableres.

– Vi vil ha et ord med i laget når nytt kjøpesenter skal plasseres, og vi har kritisert at kommunale saksdokumenter kan være vanskelig å forstå. Det siste har blitt tatt på alvor, så nå er saksdokumenter og utredninger lettere tilgjengelige og leselige, sier Hodnemyr.

Ni ungdommer

Kommunens relativt nytilsatte SLT-koordinator, Gretha Aune Tanem, håper ungdommer mellom 13 og 19 år bil melde seg til tjeneste, når de nå søker medlemmer til ungdomsrådet.

– Vi ønsker ni ungdommer mellom 13 og 19 år, som kan være representative for ungdommen i bygda. Og da må vi ha både gutter og jenter, og også ungdom fra Vegusdal og Herefoss, sier Tanem.

SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet og modellen er i bruk i nærmere 200 kommuner.

– Hvordan skal man gjøre demokratideltakelse interessant for ungdom?

– Dette rådet vil få forelagt alle aktuelle politiske saker som berører barn og unge, og dersom de mener noe om en sak, vil det komme med i utvalgsbehandling, eller kommunestyre og formannskap, sier enhetsleder Terje Bakken i Ressurssenteret, og legger til:

–  Dessuten vil rådet selv kunne sette saker på agendaen. En fra rådet vil også ha talerett i de politiske utvalg, og få taletid til aktuelle saker i begynnelsen av hvert kommunestyremøte.

Bestemmer selv

Vennesla har valgt en modell der er elevrådene på de forskjellige skolene velger representanter. I Birkenes ønsker man at alle ungdommer gis anledning til å søke, og at man utfra søknadene kan sette sammen et representativt utvalg.

– Ungdomsrådet kommer selv til å arbeide med retningslinjer og mandat. Rådet skal oppnevnes for to år og utvelgelsesprosessen kan jo bli forandret i løpet av denne perioden, sier Bakken.

Han forteller at det er lagt opp til seks møter i året, og at det er budsjettert med midler til både møtegodtgjørelse, kjøregodtgjørelse og bevertning. Dessuten får rådet også noe midler som de kan bruke til tiltak de ønsker å satse på.

Håper på gjennomslag

– Dette har jeg sett for meg i lang tid, og jeg gleder meg til det kommer i gang, sier ordfører Anders Christiansen (Ap), som skal være medlem i rådet og møte på møtene.

Han tror det er lurt å gi ungdom innsikt i hvordan demokrati og kommune fungerer.

– Nå håper jeg de ser nytten av det, og føler at de får noe gjennomslag, sier Christiansen

Søknadsfristen for å bli valgt til Birkenes ungdomsråd er satt til 11. februar, og både ordfører og andre involverte håper mange vil stikke hodene fram og søke om å få være med.

– Vi oppfordrer ungdommer med ulike interesser, meninger og erfaringer til å søke – og gjerne unge med en minoritetsbakgrunn. Vi ønsker oss et allsidig sammensatt ungdomsråd, som kan uttale seg om det som angår barn og unge her i bygda, sier Tanem.

Interesserte bes sende kontaktinformasjon, og en kort beskrivelse av seg selv, til henne på epost: slt@birkenes.kommune.no.