korps

Musikkorps i 200 år

For rundt 200 år siden, da korpsmusikken kom til landet, var det ingen som så for seg skolebarn, langt mindre jenter, som musikanter.