Ministeren åpner friluftsområde

NY STI: Dugnadsgjengen prøvegår den nye turstien som er ryddet fra Teinefossen til Slågedalsia.

Klima og miljøminister Tine Sundtoft.

Klima og miljøminister Tine Sundtoft.

KOMMUNALT/FRILUFTSLIV. Elvebredden mellom Fiane og Slågedalen er rustet opp til Birkenes’ mest attraktive friluftsområde. Mandag skal Tovdalselva Friluftsområde offisielt åpnes av ingen ringere enn klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

I anledning «Friluftslivets år» har ministeren oppfordret alle kommuner til å peke ut sitt mest attraktive friluftsområde. I Birkenes falt valget på Tovdalselva friluftsområde, som kommunen kjøpte i 2004 ved hjelp av midler fra Direktoratet for naturforvaltning. Med det ble det 90 mål store området, som strekker seg fra Teinefossen og nedover langs elva, sikret som friluftsområde for allmennheten. Etter dette er det gjennomført flere tiltak for å gjøre området mer tilgjengelig for folk. Her er anlagt tursti og fiskebrygge tilrettelagt for rullestoler, to sandvolleyballbaner, toalett og en stor gapahuk.

RYDDEGJENG: En gjeng elever fra Valstrand ungdomsskole var i vår med på å rydde kvist langs turstien. Dette som en del av et valgfag som går på frivillig arbeid.

RYDDEGJENG: En gjeng elever fra Valstrand ungdomsskole var i vår med på å rydde kvist langs turstien. Dette som en del av et valgfag som går på frivillig arbeid.

Positive grunneiere

Med positive grunneiere på laget er nå friluftsområdet utvidet både i sørlig og nordlig retning, slik at man kan gå en sammenhengende tursti på 3,2 kilometer langs elva fra Fiane til Slågedalen. Sør for Elveplassen er det lagt ny grus, bygd bru over et bekkefar og satt ut bord og benker. Nord for Elveplassen er turstien oppgradert med ny grus og asfalt på den mest flomutsatte strekningen, og en gjeng elever fra Valstrand skole har ryddet turstien for kvist etter flommen.

CHAMPAGNESKÅL: Det skåles med sprudlende drikke i høye stetteglass etter at en ny sittebenk er montert ved  Teinefossen. Dugnadsgjengen, med primus motor Olav B. Tveite (nr 3 f.v.) i spissen, har også ryddet sti, bygd trapp og bru og i det hele tatt sørget for at det nå er mulig å gå langs elva hele veien fra Fiane til Slågedalen. (ALLE FOTOS: KULTURKONTORET)

CHAMPAGNESKÅL: Det skåles med sprudlende drikke i høye stetteglass etter at en ny sittebenk er montert ved Teinefossen. Dugnadsgjengen, med primus motor Olav B. Tveite (nr 3 f.v.) i spissen, har også ryddet sti, bygd trapp og bru og i det hele tatt sørget for at det nå er mulig å gå langs elva hele veien fra Fiane til Slågedalen. (ALLE FOTOS: KULTURKONTORET)

Ryddet ny tursti

Høsten 2014 og våren 2015 ryddet en gjeng aktive pensjonister ny sti langs elvebredden fra Teinefossen og opp til Slågedalsbrua, og det er satt opp infoskilt som forteller om tømmerfløtingen og annen lokalhistorie. Også her er det satt ut bord og benker flere steder. Gapahukene på Elveplassen og Tellefsbu skal nå få selskap av ytterligere en gapahuk, på østsida av elva ved den gamle Slågedalsbrua.
I sommer er hele strekningen blitt merket med nye retningsskilt og infoskilt, dette med støtte av Gjensidigestiftelsen.

– Dette har vært et stort samarbeidsprosjekt med mange involverte; de som har utført arbeidet, positive grunneiere og de instanser som har støttet i form av økonomiske midler, understreker kulturleder Wenche Flaa Eieland som har ledet prosjektet.

NY STI: Dugnadsgjengen prøvegår den nye turstien som er ryddet fra Teinefossen til Slågedalsia.

NY STI: Dugnadsgjengen prøvegår den nye turstien som er ryddet fra Teinefossen til Slågedalsia.

Elvevandring med ministeren

Mandag skal altså herligheten offisielt åpnes. Da er det frammøte på Elveplassen klokka 17. Derfra blir det elvevandring med klima- og miljøministeren i spissen. Turen går opp til Slågedalen, hvor alle som har fulgt med på hele turen er med i trekningen av fine premier. Underveis på turen vil det også skje saker og ting.

– Vi ønsker å vise noe av det elva inspirerer til, sier kulturlederen som oppfordrer alle til å bli med på elvevandringen. Hun anbefaler å starte turen fra Fiane for så å stoppe på Elveplassen for å bli med på den offisielle åpningen og deretter den videre elvevandringen.