Nå er skinnene lagt ved Tveide stasjon

SKINNELEGGERE. Carl Frederik Thorsager, Svein Tore Løvåsen og Martin Birkeland legger skinner og ruster opp området rundt Tveide stasjon.

Nylig startet arbeidet med å legge jernbanespor ved Tveide stasjon.

Sviller og skinner til 55 meter spor skal legges. Åtte av skinnene er opprinnelig fra Flaksvandbanen, og ble funnet på Mosfjellheia noen år tilbake. Seks av skinnene har de fått fra museumsbanen på Sørumsand. Denne banen hadde samme sporvidde som Lillesand-Flaksvandbanen. Til felles har de også at begge jernbanestrekningene ble åpnet i 1896.

Tidligere i vår har en del av traseen foran stasjonen blitt gruset, og nå er dugnadsgjengen i gang med utlegging av sviller og skinner. Når skinnelengden er på plass skal den festes med bolter, og laskes sammen med neste skinne med solide bolter. Deretter skal det fylles opp med grus mellom svillene.

– Eikesvillene er kortreiste og skåret av Sigmund Håbesland, og de skal holde i mange år, sier Carl Frederik Thorsager.

MONTERING. Svein Tore Løvåsen slår inn boltene som fester skinnene til svillene. Til høyre ses sporviddemåleren, en enkel målestav som ble brukt for å få riktig bredde på sporet.

Dugnadsgjengen i Lillesand-Flaksvandbanen består foreløpig av Martin Birkeland og Carl Frederik Thorsager. De har også fått med seg en erfaren jernbanemann i Svein Tore Løvåsen. Han har fartstid fra både NSB og Setesdalsbanen. Det er ikke første gang han legger slike skinner, og har blant annet vært med på å legge sporene på Setesdalsbanen, frem til Røyknes.

– Er det noen som har lyst, tid og anledning til å være med, så er det bare å møte opp, lokker dugnadsgjengen.

Det vil nemlig bli flere dugnadssamlinger i tiden frem mot sesongåpninga av Birkenes Bygdemuseum 23. juni. Da vil de samtidig også ha et arrangement ved stasjonsbygget.

Det er ikke bare jernbanesporet som skal på plass. Dugnadsgjengen i Lillesand-Flaksvandbanen har også mål om å sette i stand området rundt stasjonen. Det skal ryddes opp, og plattformen skal settes i stand. Uthuset som tidligere stod ved stasjonsbygget skal etter hvert bygges opp igjen, og informasjonsskilt skal settes opp.

– Det vil fremstå mer helhetlig under åpninga 23. juni, og jeg håper vi kan få lånt en dresin, slik at de besøkende kan få prøvd den også, sier Martin.