Basar i Oladalen grendelag

BASAR: Noen av de 85 frammøtte som koser seg i pausen.

Fredag 18. oktober hadde Oladalen Grendelag sin årlige basar på Væting.

I år var det rekordmange som hadde møtt opp, i alt omkring 85 personer, med et aldersspenn fra 8 mnd. til 87 år. Denne basaren er kjent for å ha et vell av gevinster, slik også denne gangen.  Derfor ble det trukket hele 12 ganger på hver omgang med åresalg.  I pausen mellom de fire omgangene, var det gratis kakebord. Her bugnet det av alt hva en kakemons kan begjære.

I loddbøkene ble det skrevet så (tørr)blekket sprutet.  Her var det både barnebøker og bøker for de voksne, med mange store gevinster. Disse var i stor grad sponset av lokale firma, men også Dyreparken og Gromstad Auto var å finne blant de velvillige giverne. Ved fire trekninger på epletrær fra vårt lokale hagesenter, havnet alle hos personer i Moldal-familien, hvilket medførte både munterhet og kommentarer.

Lene Helleland skrev i loddbøkene i tillegg til at hun passet på pengene. I bakgrunnen endel av gevinstene.

Etter at alle trekningene var foretatt, dro basarfolket lykkelige hjem; mange med fanget fullt av store og små gevinster.

Basaren er den største inntektsposten for Oladalen Grendelag, som denne gangen satt igjen med et netto overskudd på 22.000 kroner, og det er rekord blir det fortalt.  Beløpet dekker veldig mye av de løpende utgiftene, hvorav strøm og forsikring er de to største postene.

Olav Heimdal