Kommuneoverlege Dagfinn Haarr: – Helse og trivsel, to sider av samme sak

(Arkivfoto)

«Helse og trivsel, to sider av samme sak» var tittelen som Dagfinn Haarr hadde satt på sitt foredrag på Onsdagstreffet 10. april. De frammøtte fikk høre og se en engasjert lege med sterke meninger om folkehelse.  I en alder av 71 år tiltrådte han 15. august 2023 som kommuneoverlege i Birkenes. Han brukte fem sekunder på å bestemme seg for å si JA, da han fikk spørsmål om å ta dette engasjementet i en 20 prosent stilling.

Haarr har i hele sitt yrkesaktive liv vært i kommunehelsetjenesten, bl.a. som allmennlege i 25 år og helsesjef i 20 år. På spørsmål om hva som er oppskriften til god folkehelse, svarer han:

«Det som er mest livgivende – det er sosial kontakt. Det er veldig gode undersøkelser som viser at sosial kontakt med den enkelte og i grupper trumfer både røyking, drikking, trening, mosjon og så videre. Det å ivareta sosial kontakt med mennesker er det viktigste folkehelsetiltaket».

Haarr er videre veldig opptatt av sunn aldring, og sier at da kommer man ikke unna fysisk aktivitet. Han siterer anatomiprofessor Per Brodal som sier at det er to måter å forebygge eller bremse demens på: «Det er styrke- og intervalltrening».

Harr koker det ned til at det viktigste for folkehelsen er at vi har det godt sammen med mennesker, men også at vi supplerer det med fysisk aktivitet, gjerne i grupper.

Haarr selv holder seg uforskammet godt i en alder av 72 år, og fortalte at han hadde testet sin biologiske alder til å være 49 år. Men det kommer ikke av seg selv. Han har sunget i Kristiansands Haandverker Sangforening i veldig mange år; han driver kondisjonstrening og styrketrening og sier at etter 25-28 minutter får han den gode lykkefølelsen. Han er også aktiv deltaker på Kildens arrangementer, og mener at alle disse aktivitetene gir ham «det gode liv».

Han bygde til og med sin egen el-sykkel og da kom mestringsfølelsen, noe som også er viktig for oss mennesker.

Haarr var innom lykkesenteret i hjernen, og fortalte at det går an å få dopaminkick av vafler, og at vi ellers måtte jage etter den sunne hverdagslykken og husk: Kroppstrim = hjernetrim!

Ved en undersøkelse som han foretok blant pasientene i Årdal, ble deltakerne bedt om å gi sin helsedefinisjon. Et par av svarene var slik:

– Helse er ikke bare fravær av sykdom, men også fravær av tanker om sykdom.

– Helse er overskudd til å klare hverdagens krav.

Som livsforlengende aktiviteter nevnte Haarr spesielt det å ha sosial kontakt. Han tok som eksempel sin mor og sin svigermor. Etter at begge ble enker snakket de med hverandre daglig på telefonen, og derfor er det viktig å ha minst én god venn.

Som vanlig blei det servert vafler, noe aller setter stor pris på; det kunne nesten virke som enkelte fikk dopaminkick.

Til slutt må det rettes en stor takk til alle som er involvert i Onsdagstreffene for eldre. Disse treffene har godt sammensatte program som byr på både alvorlige temaer og underholdning.

 

Olav Heimdal

 

________________

Brukerskapt