Kommunen har fått Infotorg

 

Det er Birkenes kommune som nå opplyser dette på si nettside.

Navneendringa skal ha skjedd 1. juni.

– Infotorget har som mål å fortsette å løse innbyggernes henvendelser ved første kontakt. Vi skal blant annet veilede innbyggerne i kommunens tjenester via telefon, ved personlig oppmøte og på nett.

– Vi opplever at de aller fleste innbyggerne ønsker å kommunisere med kommunen via kommunens nettside og andre digitale tjenester. Infotorget jobber med å digitalisere og automatisere løsninger for å legge til rette for økt grad av selvbetjening. Samtidig legger vi vekt på å være en kommune for alle, også de som ikke er digitale.

– Det har etter hvert blitt vanlig at besøkende til kommunehuset møter låste dører, opplyser kommunen.

– Dette er ingen ønsket utvikling, men en realitet vi må forholde oss til. Vi har til tider sikkerhetsutfordringer som må møtes på en annen måte enn tidligere.

– I tillegg har arbeidsoppgavene våre endret seg ganske mye. Vi jobber mye mer «i kulissene» og mindre i direkte kontakt med innbyggerne. Og det er ikke først og fremst fordi åpningstiden er redusert, men fordi innbyggerne våre, i mye større grad enn før, ønsker å ordne seg selv når det passer for dem.

– Verken Infotorget eller andre ansatte på kommunehuset ønsker å låse seg inne, det skal være lav terskel for å ta kontakt med alle sammen! Forskjellen er at man bør gjøre en avtale før man kommer til kommunehuset. Med unntak av mandag og torsdag fra klokken 12-14, da er dørene åpne for alle som ønsker å komme innom.