Knut Olav førstemann inn i tilrettelagt bolig på Speiderjordet – strålende fornøyd

STRÅLENDE FORNØYD. Kari Mette og Knut Retterholt er takknemlig for at sønnen Knut Olav har fått en flott leilighet. Zobair er assistent, og er glad i å ta med seg Knut Olav på turer i nærområdet.

Torsdag ble de tilrettelagte boligene på Speiderjordet behørig åpnet. Det var ordfører Arild Windsland som kunne klippe snora og offisielt erklære de etterlengtede boligene for åpna.

Fellesområdet yrte av skuelystne som ville se på de ferdige boligene. Ansatte ved boligene, politikere, kommuneadministrasjon, interesseorganisasjoner og beboerne var representert.

SNORKLIPPING. Ordfører Arild Windsland (H) stod for den høytidelige åpningen av boligene på Speiderjordet.

Det er fem tilrettelagte boliger ved Speiderjordet med umiddelbar tilgang til fellesarealer og personalrom med plass til døgnbemanning. Alle leilighetene er lyse og trivelige, med høyt under taket. De er på 90 kvadratmeter og har foruten to soverom, stue, kjøkken og bad.

Hjem – ikke institusjon

– Vi åpner et hjem her. Målet er å gå vekk fra institusjonspreget. Beboerne bygger sitt hjem her. Vi legger vekt på å legge til rette for at hver person kan skape sitt eget individuelle hjem. Kommer du inn her skal du se hvem som bor her, da alle leiligheten får sitt personlige preg, sier Anne-Grethe Beisland Neset, teamleder Boveiledertjenesten, avdeling Stoppedalsmyra og Speiderjordet.

BEHOV. Det er store behov for leilighetene sier Anne-Grethe Neset, teamleder i Boveiledertjenesten, avdeling Stoppedalsmyra og Speiderjordet. Allerede i løpet av året mener hun alle leiligheten vil være bebodd.

Speiderjordet er tilrettelagte boliger for de med funksjonsvariasjoner som trenger hjelp og bistand i hverdagen, mens Stoppedalsmyra er avlastning for barn over kortere tid.

Stortrives

BA treffer Knut Olav Retterholt som var førstemann inn i boligene. Han flyttet inn i leiligheten i begynnelsen av året, og har så smått begynt å sette sitt eget preg på hjemmet sitt allerede.

Knut Olav har tidligere hatt plass på avlastningsboligene på Stoppedalsmyra, og har sett frem til å få sitt eget permanente hjem.

I STUA SI. Knut Olav Retterholt koser seg med marsipankake og noe sprudlende i glasset på den offisielle åpningsdagen.

Knut Olav har ikke språk, og kan ikke uttale seg til avisa, men foreldrene Kari Mette og Knut Retterholt forteller at han er strålende fornøyd i sin nye bolig.

– Han har en flott leilighet, og får den hjelpen han trenger. De blir tatt godt vare på her, sier Knut og roser personellet for innsatsen.

– Han er glad i å bevege seg. God plass er viktig i leiligheten, men det er også viktig at det er et fint område å bevege seg i utvendig, legger han til.

Alt innbo er personlig, og bidrar til å skape hjemmefølelsen.

– Vi merker han er fornøyd. Han er rolig og avslappa. Du ser med en gang at han trives, og det betyr mye for oss. Vi synes det er utrolig flott at de satset på disse leilighetene, sier Knut.

Samarbeid

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) var sterkt representert på åpninga, blant annet med Britt Pigao og Eirik Nesbu.

FORNØYDE. Britt Pigao og Eirik Nesbu i NFU er strålende fornøyd med de nye boligene, og også med samarbeidet med kommunen.

– Vi vil skryte av det gode samarbeidet. Dette er blitt et helt unikt prosjekt. Det er ingen i Norge med slike gode forhold, sier Pigao.

– Det er blitt akkurat slik som beboerne ønsket. Her fjerner vi oss fra institusjonspreg, og de kan bo som oss andre, legger hun til.

Også teamleder skryter av samarbeidet.

– Vi har hatt et godt samarbeid med NFU. Vi vil jo det samme, og de har hatt mange flotte innspill, sier Neset.

Hun forteller videre at de også har etablert andre skiftløsninger for de ansatte.

– Personalet jobber to døgn av gangen. Og det er vi kjempefornøyd med. Det gjør at vi trenger færre skift, det blir mer stabilt for brukerne når de opplever mindre skifte av de ansatte. Det er ofte overgangene og skiftene som er utfordrende for våre beboere, sier Neset

Hun forteller videre at det over tid har vært et skrikende behov for disse boligene. En har flyttet inn allerede, neste flytter inn om kort tid, og i løpet av året har vi fylt alle leilighetene, sier hun.

I sin åpningstale rettet Windsland en takk til partifelle Trygve Endresen som tok initiativ til at de skulle kjøpe boligene på Speiderjordet, fremfør å sette opp nye boliger.

– Her på Speiderjordet kan de integreres bedre i lokalsamfunnet. Her kan de omgås med andre uavhengig av hvilke behov de har, sier Windsland, og legger til at samarbeidet med interesseorganisasjonene har ført til best mulig løsning for beboerne.