Historierik vandretur fra Sava til Fjellskår

RAST. Turfølget spiser matpakke på Fjellskår.

Den tradisjonelle vandreturen på Kr. Himmelfartsdag gikk i år på Røynåsheia, fra Sava til Fjellskår via Klepp. Turveien som ble fulgt, var ruta som medlemmer av Birkenes idrettslag fulgte 17. og 18. mai 1941 for å feire nasjonaldagen – til tross for at myndighetene hadde forbudt slik feiring. På årets tur var Kristen Rosåsen turleder og Trygve Løland naturlos. 70 personer deltok. Turen var et samarbeid mellom Birkenes historielag og Birkenes menighetsråd.

Første utfordring var å få parkert alle bilene ved FV 229. Det var en god del av dem – til tross for utstrakt felleskjøring fra Tomta. Det løste seg ved at en tok i bruk de ulike parkeringsmulighetene som fantes langs veien, og ved god dirigering fra arrangørens side.

TURLEDERE. Dagens turleder Kristen Rosåsen og naturlos Trygve Løland i samtale.

Første stopp var Sava hvor Trygve Løland tok imot oss. Navnet har plassen fått fra ei sag som lå i nærheten. Her var det idrettslagets medlemmer møtte opp ut på kvelden den 17. mai 1941 for å feire nasjonaldagen. De heiste det norske flagget i ei rett og fin bjørk som flaggstang før de fortsatt feiringen innendørs i huset som den gang stod på stedet. På Sava stod det fram til ca. 1990 et dobbelhøgt hus, antakelig bygd på slutten av 1700-tallet, som dessverre ikke ble tatt vare på, og som til slutt endte som offer for en kontrollert brannøvelse. Trygve Løland fortalte at idrettslagets medlemmer trolig var på Sava fordi eiendommen tilhørte en av nestorene til idrettslaget, Sigurd Flaa. Han var bl.a. med å stifte idrettslaget i 1924, og satt i styret helt fram til 1940.

LYTTER TIL HISTORIEN. Turfølget ved Sava.

Turen fortsatt samme vei som idrettslagets medlemmer dro dagen etter, den 18. mai 1941, nemlig fra Sava til Fjellskår. Turfølget gikk først langs fylkesveien frem til en skogsbilvei og så videre på en godt ryddet sti fram til Fjellskår.

KLEPP. Bare murene står igjen på Klepp.

På Klepp ble det et lite opphold. Her kunne vi se murene fra tidligere bygninger på stedet. Klepp var opprinnelig en liten plass under gården Øvre Røinås, men ble større ved oppkjøp av naboeiendommer tidlig på 1900-tallet, og var god for et par tusen mål. Siste eier, Georg Storehei, drev stort med sau. I 1990 da historielaget hadde en vandretur til Klepp, stod hovedhuset til nedfalls. Nå kan en ikke se annet enn murene igjen.

TIDENS TANN. Løa på Fjellskår er tæret av tidens tann.

Siste stopp var Fjellskår, opprinnelig en rydda plass under Øvre Røinås. Navnet er sammensatt av ordene fjell- og skår-, hvor skår betyr «avsats». Gården ligger på et fjellplatå i ei østvendt li. Gården var eid av Guri og Martin Fjellskår fram til 1912. Så hadde den flere eiere fram til Jakob Mo overtok som eier i 1933, senere sønnen Sverre og deretter hans datter Anne Marie. Gården er fortsatt i familien. Dagens eier er Harald Mo Birkenes. På gården er det et hovedhus som ble bygd i 1876, og et uthus fra samme tid. Gården har 800 dekar produktiv skog. Her på Fjellskår fortsatte idrettslaget nasjonaldagsfeiringen i 1941 med idrettsleker, musikk, sang, fotografering og visstnok også et lite «folketog». Flere av de som deltok i den ulovlige 17. mai feiringen, var aktive motstandsmenn under krigen. Noen av dem ble senere arrestert av tyskerne, og noen av dem igjen, kom aldri hjem til freden og friheten.

ANDAKT. Sokneprest Torill Farstad Dahl holder sportsandakt på Fjellskår.

På Fjellskår holdt sokneprest Torill Farstad Dahl en sportsandakt. Teksten for dagen var Jesus avskjed med disiplene før himmelfarten. Hun snakket om at avskjeder kan være vanskelige, men at avskjeder ikke trenger å være det, for de kan representere en ny begynnelse. For Jesus ble avskjeden begynnelsen på veien hjem til sin Far i himmelen. For disiplene ble avskjeden begynnelsen på et aktivt liv som misjonærer og menighetsbyggere. Til tross for at Jesus dro hjem til himmelen, er han ikke fjern, sa soknepresten. Han er faktisk nærmere oss alle, fordi hans nærvær i ord og sakrament gjør han nærværende til alle tider og på alle steder. Andakten ble omsluttet av to salmer, først «Fagert er landet» og deretter «Deg å få skode». Særlig førstnevnte salme lød høyt og klart i tunet på Fjellskår.


PÅ HJEMVEI. Turfølget på vei ned fra Fjellskår.

Turfølget tok litt ulike veier hjem. En gruppe gikk den nye skogsbilveien fra Fjellskår til Tveide. En annen gruppe tok følge med Trygve Løland over Svemåsen. Mens en tredje gruppe fulgte kjentmann Knut Olav Raen samme vei tilbake. Til sammen ble det en tur på vel 6 kilometer i overskyet vær med lette regnbyger av og til.

 

Tekst og foto: Sven Erik Forfang     

 

______________

Brukerskapt