Frivilligsentralen er tildelt nær en halv million kroner

Lotteri- og stiftelsestilsynet har etter siste søknadsrunde fordelt over 247 millioner kroner til i alt 515 frivilligsentraler landet rundt.

Nå har tilsynet gitt beskjed om at vår kommune er tildelt 480.046 kroner til Birkenes frivilligsentral for driftsåret 2024.

Om mottakers krav skriver Lotteri- og stiftelsestilsynet i tildelingsbrevet:

– Mottakere av statlige tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet skal arbeide langsiktig og strategisk for å fremme mangfold og likestilling.

– Dette innebærer blant annet universell utforming, å senke tersklene for deltakelse og å holde brukerbetalingen nede.

– En del av dette vil være arbeid med inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter og å understøtte et aldersvennlig samfunn.