Boreal er klare til å overta busstilbudet i sommer

KOMMER 1. JULI. Bussen står nå lagret på Blakstadheia i Froland. (Foto: Raymond Andre Martinsen/Frolendingen)

I 2022 ble det klart at Boreal vant anbudet med busskjøring i Østre Agder fra 1. juli i år.

Boreal Buss og Agder Kollektivtrafikk signerte i november 2022 kontrakt om drift av busstjenester i østre del av Agder. Kontrakten har oppstart 1. juli i år, og en varighet på åtte år med mulighet for opsjon på to år, sier kommunikasjonsansvarlig i Boreal Norge AS, Jon Kristian Fadnes

Han forteller videre at kontrakten omfatter totalt rundt 170 nye busser, og at hoveddelen av kjøringen vil gå på elektrisitet.

– Gjennom kontrakten i østre del av Agder vil vi redusere utslipp av CO2 med rundt 5000 tonn årlig sammenlignet med konvensjonell drift.

– Vi er glade for å ha en fremoverlent oppdragsgiver i AKT som tar Regionplan Agder 2030 på alvor og har tilrettelagt for en konkurranse som vil bidra til et betydelig løft for miljøet. Kontrakten omfatter bussdrift og rutetransport i kommunene Lillesand, Birkenes, Grimstad, Arendal, Froland, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør og Gjerstad.

– Vi er svært fornøyde med at Boreal blir foretrukket som operatør for denne kontrakten. Vi drifter fra før av busstjenester i Kristiansands-området, og nå ser vi fram til å fortsette det gode samarbeidet med AKT også om et nytt område på Sørlandet. Sammen skal vi skape et bærekraftig kollektivtilbud til det beste for de reisende

Boreal ønsker å være en pådriver for fremtidige bærekraftige mobilitetsløsninger. Allerede i 1994 satte de i gang et prøveprosjekt med elbuss i trafikk, og i 2015 var de først ut i Norge med elektriske busser i ordinær rutetrafikk. I tillegg til Kristiansands-området drifter Boreal Buss også busstrafikk i Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, Rogaland og Østfold. I Halden har de siden juni 2022 driftet et helelektrisk tilbud.

– Ved oppstart av det nye anbudet vil elektriske busser trafikkere Lillesand–Birkeland og Birkeland–Kristiansand. Disse bussene vil være stasjonert i Lillesand, nærmere bestemt Storemyr, hvor det vil være ladeplass.

– På Birkeland vil det være stasjonert dieselbusser som skal benyttes i skoleskyss. Disse bussene vil benytte samme parkering som i dag. Overgangen betyr først og fremst nye og moderne busser for de reisende. Sjåfører hos dagens operatør vil få tilbud om å bli med over til Boreal Buss gjennom en virksomhetsoverdragelse, avslutter Jon Kristian Fadnes i Boreal AS.