Vennegrupper skaper inkludering ved Birkeland skole (Åpen sak)

(Alle foto: Privat)

Vennegrupper er en gruppe av 4-6 elever fra samme klasse som er satt sammen av læreren. Tanken er at foreldre og barn møtes for å bli kjent med hverandre. Forskning viser at jo bedre foreldre og barn kjenner hverandre, jo lettere er det for foreldre å ta kontakt dersom det skulle oppstå konflikter eller dersom barn føler seg utenfor. Vennegrupper er derfor et forebyggende tiltak for å motvirke mobbing, skape inkludering og bedre skolemiljøet.

Det har også tidligere vært vennegrupper på Birkeland skole i enkelte klasser, der enten foreldre eller lærer har tatt initiativ til dette, men det har ikke vært noe fast opplegg rundt dette.

FAU ville gjerne innføre vennegrupper og tok våren 2022 initiativ til at skolen skulle legge til rette for vennegrupper mer systematisk. Nå er det innført i alle klasser fra 1.-4. trinn.

– Hvordan er ei slik vennegruppe lagt opp?

– En vennegrupper varer i halvannen til to timer, og foreldre og barn møtes for eksempel ute i skogen og griller pølser, på lekeplassen på skolen, i en akebakke eller på Tobias Jorde. Noen velger også å gjøre det slik at barna går hjem til hverandre etter skolen, og at foreldrene stopper igjen på en kopp kaffe når de kommer for å hente, forteller Torunn Aanesland Strømme. Hun er med i FAU ved Birkeland skole, og er mor til Aron i 2. klasse, som er med i en vennegruppe.

FAU. Christine Dahlmo-Lerbæk (til venstre) og Torunn Aanesland Strømme, henholdsvis leder og nestleder i FAU.

Skolen poengterer viktigheten av at dette skal gjøres lavterskel, og det er ikke nødvendig å møtes hjemme hos hverandre. Ofte kan det være like hyggelig å møtes ute på en lekeplass. Poenget er at foreldre og barn møtes for å bli kjent. Lærer lager nye grupper ved starten av hvert skoleår. Noen klasser kan velge å bytte grupper ved nyttår.

Vennegruppe på Tobias Jorde

BA har fått et innblikk i hvordan en slik vennegruppe kan fungere. Tidligere i sommer var ei vennegruppe i 2. klasse samlet på Tobias Jorde. Denne gangen var det Emely og Liam som hadde ansvar for vennegruppen. De grillet pølser på engangsgrill og spiste kjeks. Barna lekte i lekeapparatene og løp rundt, mens foreldrene satt og pratet sammen. Vi lar foreldrene fortelle litt om deres inntrykk og betydningen av vennegruppene.

– Det er viktig at dette skal være enkelt, og at ikke vi lager så mye styr ut av vennegruppene, sier Eileen Erlandsen, mor til Emely, noe de andre mødrene er enige i.

– Det viktigste er at vi som foreldre blir kjent med hverandre og med hverandres barn, sier Torunn Aanesland Strømme, mor til Aron.

– Det er hyggelig å treffe andre foreldre i en annen setting enn kun på foreldremøter, sier Jann Ivar Erlandsen, far til Andrea.

– Jeg synes det er bra at barna får lekt sammen med noen de kanskje ikke leker med på skolen. Og så er det fint at vi foreldre også får møtt hverandre og kjenner hverandre igjen. For det er jo av og til jeg tenker, hvem er det som er mammaen til ho eller han. Det er litt koselig at vi foreldre får prata litt sammen, sier Eileen Erlandsen, mor til Emely.

Det var første gang noen av foreldrene hilste på hverandre på denne vennegruppen. Læreren satt sammen nye grupper i februar, og til nå har denne vennegruppen kun hatt en samling tidligere. Planen er å ha en ny samling i starten av juli.

– Vennegrupper er kjempebra. Når barna vet at vi foreldre snakker sammen, så skaper det en trygghet hos dem, lyder det fra Remi Hornnes, mor til Liam.

– Det er bra at barna får mulighet til å leke sammen og det er en fin mulighet for voksene å bli integrert og kjent med hverandre, sier Heba Alzarkan, mor til Lean.

– Barna får det bedre når vi voksene blir kjent og trygge på hverandre. Dersom det skulle oppstå ett eller annet på skolen mellom barna, så er det lettere for oss foreldre å stå sammen om å løse utfordringene, sier Øystein Strømme, far til Aron.

– Jeg synes vennegrupper er veldig bra. Når vennegruppene er så store som det vi har (seks elever), så er det ikke en påtvungen arena for to barn å leke sammen. Og da leker de mere på kryss og tvers av hverandre, sier Jøl Arne Suggelia, far til Andrea.

Torunn Aanesland Strømme er helt enig, og legger til;

– Samtidig er det viktig at ikke gruppen blir for store, slik at det er mulig å bli kjent med alle. Det ville ikke være det samme dersom hele klassen traff hverandre på Tobias Jorde. Da er det fort at vi bare snakker med de foreldrene vi kjenner fra før.

Hva mener barna om vennegruppene?

– Det gøyeste med vennegruppe er at vi kan være sammen, sier Lean.

– Og at vi er venner, legger Liam til.

VENNER. Aron og Mads Andre er blitt venner, mye på grunn av vennegruppene.

Mads Andre nikker entusiastisk når han får spørsmål om han har gledet seg til vennegruppa:

– Vi blir bedre kjent og vi kan være sammen og vi kan kose oss sammen, og har masse forskjellige leker, og det er gøy at jeg går med Aron på vennegruppe, sier han.

Aron er helt enig.

– Ja, det er skikkelig bra.

Mødrene kan fortelle at Mads Andre og Aron har blitt venner gjennom å gå i samme vennegruppe:

– Jeg synes dette med vennegrupper er et veldig greit opplegg, fordi ungene finner hverandre. Jeg tror ikke Mads og Aron hadde funnet hverandre uten vennegrupper, og det er bra at de får lekt litt på kryss og tvers fra det de kanskje vanligvis ville ha gjort, sier Karoline Erlandsen, mor til Mads Andre.

Mor til Aron, Torunn Aanesland Strømme er enig.

– I dag før vennegruppa var Aron med Mads Andre hjem fra skolen og i morgen skal Mads Andre være med Aron hjem fra skolen. Det er kjempefint at nye vennskap kan oppstå gjennom vennegruppe, sier hun.

Hva gjør man?

– Det er veldig gøy med vennegruppe, siden jeg blir bedre kjent med mange. Og det var veldig gøy da vi var hjemme hos meg og laget gresskar til Halloween, sier Emely.

Andre ting som ulike vennegrupper har gjort er pynte muffins laget av Toro-pose, grille pølser i skogen, gå på skøyter på Valtjønn, ake i akebakker, treffes ved klatretårnet på skolen. Mange synes det enkleste er å invitere barna hjem etter skole til frilek, og at foreldrene stopper igjen på en kopp kaffe.

FAU fremhever at vennegrupper skal være lavterskel. Det er ikke meningen at vennegrupper skal fungere som ekstra bursdagsfeiringer, og det er ikke nødvendig å invitere hjem dersom man ikke ønsker det. Om man treffes ut eller inne, har ingen betydning for formålet.

Anne Løken, er blant lærerne ved Birkeland skole som engasjerer seg sterkt i etableringen av vennegrupper.

– Vennegrupper bidrar til at elevene møter, og leker med andre enn de faste på fritiden. De knytter bånd med flere i klassen, både gutter og jenter, enn de de vanligvis leker med. Vi håper også at gruppene bidrar til at foreldrene får møtes sammen med barna og bli kjent både med hverandre og de andre barna i Klassen, sier hun.

Vi har spurt rektor ved Birkeland skole, Kristian Cummings om han kan fortelle litt om bakgrunnen for vennegruppene.

– Det kom et innspill fra FAU for en stund tilbake om skolen kunne vurdere å starte opp med vennegrupper på 1. -4. trinn. Flere ansatte hadde gode erfaringer med dette tidligere, og var positive til at dette ble satt i gang. Skolen tenker at vennegrupper vil være et flott bidrag til inkludering, å styrke og utvikle elevrelasjoner, at foreldre blir kjent med hverandre, samt bygge et best mulig klassemiljø.

Når barna og foresatte i klassen blir bedre kjent, er det lettere å forstå og respektere hverandre. Det gjør det også enklere å ta kontakt med hverandre, noe som kan hindre at det oppstår konflikter og mobbing. Laget rundt barna er viktig. Det er et afrikansk uttrykk som sier: «Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn». Når skolen og foresatte jobber sammen, vil vi kunne få til mer, sier Cummings.