Protesterer mot skoletidsendring

BLIR TØFT: De lange dagene med 7 timer vil bli tøffe. Etter endt skoledag, er det atter hjem til lekser og fritidsaktiviteter. Elevene vil få lengre arbeidsdager enn hva som er akseptabelt, skriver Foreldrenes Arbeidsutvalg/Samarbeidsutvalget i et brev til skolesjefen.(ILLUSTRASJONSFOTO/ARKIVFOTO)

BLIR TØFT: De lange dagene med 7 timer vil bli tøffe. Etter endt skoledag, er det atter hjem til lekser og fritidsaktiviteter. Elevene vil få lengre arbeidsdager enn hva som er akseptabelt, skriver Foreldrenes Arbeidsutvalg/Samarbeidsutvalget i et brev til skolesjefen.(ILLUSTRASJONSFOTO/ARKIVFOTO)

BLIR TØFT: De lange dagene med 7 timer vil bli tøffe. Etter endt skoledag, er det atter hjem til lekser og fritidsaktiviteter. De vil få lengre arbeidsdager enn hva som er akseptabelt, skriver Foreldrenes Arbeidsutvalg/Samarbeidsutvalget i et brev til skolesjefen.(ILLUSTRASJONSFOTO/ARKIVFOTO)

SKOLE. I et innspill til skolesjefens forslag om å innføre femdagers skoleuke og syvtimers skoledag, ramser FAU/SU (Foreldrenes Arbeidsutvalg/Samarbeidsutvalget) på Birkeland skole opp en rekke uheldige konsekvenser av forslaget.
Tradisjonen med onsdagsfri for 1.-3. klasse har vært et velkomment pusterom for både barn og voksne, der barna får hvile ut og samle krefter til andre del av skoleuka. Femdagers uke kan fort gå utover barnas trivsel og klassemiljø og føre til mer uro i klassen, frykter foreldrene. Selv om det fra et pedagogisk perspektiv er bedre med flere, men kortere skoledager, vil ikke skoledagen nødvendigvis bli kortere for de som må tilbringe resten av dagen på SFO, påpeker de. Dessuten vil det påføre kommunen ekstra kostnader til skoleskyss når det blir nødvendig med dobbel skoleskyss tre ganger i uka, mener foreldrene, som ber kommunen se på onsdagsfri som en gode som bør beholdes inntil man uansett tvinges til å innføre femdagers uke når departementet oppjusterer det totale timeantallet i grunnskolen.
Når 4.-7. klasse får to og ungdomsskoleelevene tre syvtimersdager i uka kan det få store konsekvenser for både læringsutbyttet og skolemiljøet, samtidig som det berører hele familien, skoleskyss og fritidsaktiviteter, påpeker foreldrene, som tror elevene vil få lite utbytte av den 7. timen. Det vil også bli en utfordring å få gjort leksene når skolen slutter sent tre ganger i uka, mener FAU/SU. ”Mange elever, spesielt 5.-7. trinn, har mye lekser og trenger ofte hjelp fra foreldre til leksene. De har ikke tilbud om leksehjelp. Når de så slutter tidlig to ganger i uka, er det sannsynlig at tiden deres brukes til spill og TV, i påvente av at foreldrene kommer hjem og kan hjelpe med leksene. De lange dagene med 7 timer vil bli tøffe. Etter endt skoledag, er det atter hjem til lekser og fritidsaktiviteter. De vil få lengre arbeidsdager enn hva som er akseptabelt”, skriver de.
Dersom det skal ryddes plass til felles utviklingstid for lærerne, bør det skje ved hjelp av ekstra planleggingsdager, ikke tre timer onsdag ettermiddag, som forslaget går ut på. Man bør heller beholde den interne fellestiden lærerne har i dag, mener FAU/SU, som er enig i at skolestrukturen bør gjennomgås, men at det bør skje etter en grundig utredning, ikke i hui og hast fra høsten av.