– Spørsmål til Oddvar Ivarson

 

Nå har jeg lest svaret ditt til Anders S. Topland 2 ganger, hvor du innleder med at Topland må forholde seg til fakta. Og jeg må si at jeg klarer ikke helt ut ifra innlegget ditt å se hva det er Topland skriver som er usant. Og ut ifra en slik påstand så bør du presisere hva du mener er uriktig?

Jeg kan ikke se at Topland undergraver på noen som helst måte det faktum at Høyre gjorde en god jobb rundt å få på plass en midlertidig løsning. På en annen side mener jeg ditt siste innlegg underbygger noe av budskapet i Toplands innlegg. Du skriver at H og FrP krevde saken opp på nytt, men også at det var forslaget fra H og KrF (ikke FrP) som ble enstemmig vedtatt. Jeg mener i likhet med Topland at Thorbjørn Bjorvatn (KrF) gjorde en god jobb under dette møtet med å finne kompromiss som hele kommunestyret kunne stille seg bak.

Jeg merker meg også at du nå gjennom to leserinnlegg unnlater å skrive noe om forslaget H opprinnelig fremmet i kommunestyret 22. september. Her ville man kaste innkommet anbud på nytt renseanlegg, og starte helt på nytt, i en tid med den høyeste prisveksten i moderne tidsregning!

Vi kan jo bare spekulere i hvor renseanlegg saken hadde vært i dag om H hadde fått gjennomslag for dette.

Og så over til den egentlige grunnen for at jeg følte trangen til å hive meg over tastaturet nå.  Gjennom ditt siste innlegg, er det nå to profilerte H politikere som er ute i media og ber andre kommunestyrerepresentanter om å forholde seg til fakta. Og når jeg nå denne uken igjen hører direkte fra en av Høyres kommunestyrerepresentanter, at Birkenes Høyre har spart innbyggerne for 100 millioner kroner på det nye renseanlegget, så vil jeg spørre deg som leder av Renseanlegg utvalget om denne påstanden medfører riktighet?

Og om den ikke skulle gjøre det, så er min oppfordring til både deg og Knut Suggelia, kanskje det er lurt å «feie for si eia dør først.»

 

Bjørn-Tore Hovland

3. kandidat

Birkenes Senterparti

 

________________

Leserinnlegg