– At dere tør

 

Når det gjelder vindmøller så må vi ikke se separat på Norge, men hele Europa. Jeg føler at Nei-folka sier heia Norge, drit i Europa.

Da må vi finne oss i noen strømkabler, så får vi andre ting tilbake fra Europa.

Det som er like viktig for meg, er ungdommen som skal vokse opp i et rent klima. Da må vi også finne oss i at vi må avstå noe av naturen.

Når det gjelder industrien og problemer de har med strømkostnader, så må vi få til løsninger som hjelper de.

Jeg har også forstått at det var en bedrift i Birkenes som hadde en avtale med vindkraftutbygger, men nå måtte avstå fra investering på grunn av kostnader.

Når det gjelder kommunens inntekter, som av myndighetene i første omgang var beregnet til 7 millioner kroner, ville kommunen komme opp i 10-12 millioner kroner. Og det ville også være godt for en kommune med trang økonomi.

 

Ole Birkenes

_____________

Leserinnlegg