– Sp sine vurderinger i renseanleggsaken så langt

(Skisse: Birkenes kommune)

Renseanlegget er nå heftig diskutert, og de av oss som så langt har stemt for kommunedirektørens forslag i utvalgene er ikke akkurat blitt genierklært i leserinnlegg og kommentarfelt den siste uka. Så er dette ingen endelig stemme, ettersom siste avstemming vil foretas i saken i kommunestyret 22. september.

Først av alt vil vi understreke at vi absolutt ønsker at løsningene til renseanlegg ikke blir dyrere enn nødvendig. Men det er også viktig for oss at dette ikke går på bekostning av at det bygges et anlegg med tilstrekkelig kvalitet og som også tar høyde for krav og behov som kommer noen år frem. Dersom det kan leveres forpliktende tilbud på løsninger til en rimeligere sum enn det som fremgår av overslagene i det nåværende prosjektet, er det ingenting som er bedre enn det. Senterpartiet er åpne for å se på alternative løsninger dersom overnevnte kan oppnås.

Det er også kommet på bordet de siste dagene forslag om midlertidig løsning. Dette var ikke en del av debatten i utvalgene og således ikke noe som Senterpartiet har stemt mot slik det kan gis inntrykk av. Dersom en midlertidig løsning viser seg å være hensiktsmessig i det totale bildet, er dette noe vi kan støtte. Det må allikevel presiseres at en midlertidig løsning ikke er til erstatning for et nytt renseanlegg og mest har en hensikt dersom vi oppnår aksept hos Statsforvalter for en slik løsning. I motsatt fall kan det ende opp som bortkastet tid og penger.

I debatten verserer det også mange tall. 10 millioner kroner er nevnt for ny alternativ løsning og er sammenlignet med 117 millioner kroner i eksisterende prosjekt. Her må det presiseres at det sammenlignes to tall med vidt forskjellig innhold. Dagens prosjekt har et kostnadsestimat på ca 75 millioner kroner, ikke 117, og inneholder i tillegg til renseprosess alle andre kostnader rundt etablering av renseanlegg slik som sanering av rør, driftsbygg mm. De 10 millionene refererer kun til renseprosess og vil nødvendigvis medføre andre kostnader i tillegg for å etablere et fullgodt anlegg. Å sammenligne 10 millioner mot 117 blir dermed litt som å sammenligne kostnadene til to boliger der det ene er prisen på et råbygg eks mva, mens det andre er et nøkkelferdig bygg inklusive mva. En ny prosess slik Høyre foreslår kan vise seg å spare penger, men på ingen måte i 100 – millioners klassen slik det er gitt inntrykk av.

Vi skal også huske at Statsforvalter «truer» med dagbøter ettersom denne prosessen har pågått helt siden 2013 og har vært klare på at det er nødvendig å holde seg til gjeldende tidsplan. Så for at vi skal kunne gå for å endre den pågående prosessen, må vi både ha en rimelig grad av sikkerhet for at det er noe å spare, samtidig som vi også må ha en visshet om at kommunen ikke risikerer sanksjoner fra Statsforvalter som gjør at vinninga går opp i spinninga. En restart av prosessen og utsettelse på bygging av renseanlegg, kan i verste fall føre til at kostnadene for nytt anlegg stiger ytterligere ettersom det er kø av kommuner som skal bygge nye renseanlegg de neste årene. Plusser en på de nevnte dagbøter, er det altså en reell risiko for at prosjektet blir dyrere og ikke billigere ved å starte prosessen på nytt. Det er en risiko vi er nødt til å vurdere og ikke kan lukke øynene for. Forslaget til Høyre om å begynne prosessen på nytt er med andre ord ikke helt uten mulig negativ risiko.

Renseanleggsaken er svært krevende både for politikere og administrasjon, og vi håper det er mulig å finne en videre prosess som uten for stor risiko gir nødvendig kvalitet til en rimelig penge for kommunens innbyggere.

 

Gyro Heia

Wenche Stoveland

Ragnhild Borø Svaland

Bjørn-Tore Hovland

Syvert Furholt

Arnt Olav Furholt

Anders Snøløs Topland

_________________

Leserinnlegg