Torbjørn Bjorvatn (KrF) vil ha omkamp om lokal vindkraft i kommunestyret: – Riktig å si NEI nå

 

Jeg har kommet til at kommunestyret i Birkenes må melde fra til olje- og energiminister Tina Bru om at man ikke lenger ønsker vindkraftverket på Oddeheia og Bjelkeberg. Og det bør sies nå.

Jeg har derfor sendt medlemmene i kommunestyret følgende forslag til uttalelse:

«Det sittende kommunestyret i Birkenes ønsker ikke at det etableres vindkraftverk i kommunen. Kommunestyret i Birkenes ber olje- og energiministeren avslå søknaden om endringer i konsesjonen til Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk. Som begrunnelse for sitt standpunkt viser kommunestyret til hensynet til naboene, naturverdiene, et høyt konfliktnivå i lokalsamfunnet over tid, et uferdig forvaltningsregime for vindkraft og en utydelig nasjonal politikk som gjør samspillet mellom forvaltningsnivåene vanskelig. Vedtaket sendes Olje- og energidepartementet ved statsråden.»

Ordfører Gyro Heia er åpen for å sette dette forslaget på dagsorden til kommunestyremøtet torsdag 25. mars såfremt sju representanter (1/3 av kommunestyret) stiller seg bak. Da vil forslaget kunne behandles formelt i det påfølgende møtet.

Jeg tolker stemningen sånn at et flertall av kommunestyrets medlemmer er imot vindkraftutbygging i Birkenes. I likhet med meg selv har flertallet fram til nå valgt å være lojale mot det JA-vedtaket som kommunestyret fattet i mars 2017, ut fra ønsket om en god og forutsigbar samfunnsprosess.

Selv kan jeg ikke lenger gå god for denne prosessen. Det er ikke lenger en god samfunnsprosess. Mens nasjonale myndigheter fram til 2018 var forutsigbare i sin forvaltning av lovverket, har storting og regjering siden 2019 vært utydelige om mål og midler i den nasjonale vindkraftpolitikken. Dette gjør det i praksis umulig å gjennomføre vindkraftutbygging i Norge nå. Fraværet av statlig styring har gitt rom til en folkelig vindkraftmotstand, som er større og bedre organisert enn noen gang. Frontene er steilere og ordbruken enda hardere enn i 2017, også i Birkenes.

I dette klimaet kan jeg ikke lenger stille meg bak flertallsvedtaket fra mars 2017. Forutsetningene er endret. Jeg kan ikke forsvare en prosess som nå minner mer om villvest enn om en moderne rettsstat. Jeg frykter at dersom prosessen – eller mangel på sådan – får fortsette, vil den rive i filler lokalsamfunnet.

Den 4. februar 2021 ba kommunestyret regjeringa om at det nye og gunstigere regelverket blir lagt til grunn dersom vindkraftverket på Oddeheia og Bjelkeberg blir bygd ut. Trolig vil et svar foreligge i mai eller juni. Dermed får kommunestyret saken til behandling kanskje først i september i år. Jeg mener det er feil å vente så lenge med å gi beskjed om at Birkenes sier NEI til utbygging av vindkraft. Hovedspørsmålet er tross alt hvorvidt vindparken skal bygges eller ikke. Med nasjonal politisk styringsvegring og et økende konfliktnivå mener jeg det ikke lenger er tilrådelig å kjøre denne prosessen. Toget har sporet av, det ligger på rygg og kan ikke repareres. Derfor må vi si fra. Nå.

 

 Torbjørn Bjorvatn

Medlem av kommunestyret i Birkenes (KrF)

______________________

Leserinnlegg