Smittesituasjonen – den strengeste regelen og anbefalingen ved reiser til eller fra Kristiansand

(Foto: Siri Johannessen / Wikipedia)

 

Ny informasjon om Covid-19 og smitte fra Kristiansand kommune og Birkenes kommune.

I Kristiansand har smittesituasjonen medført at det igjen er innført strenge korona-regler. Disse er gjeldende i perioden 31. mai til 13. juni.

Innbyggere i Birkenes som ikke må foreta en reise til Kristiansand frådes å gjøre dette.

Innbyggerne i Birkenes kommune som arbeider i Kristiansand, anbefales i ha hjemmekontor når det er mulig.

Kristiansand kommune har i kveld lagt ut følgende melding på sin nettside:

«Det er altså den strengeste regelen og anbefalingen som gjelder enten man reiser til eller fra en kommune. Det betyr at kristiansandere ikke kan reise til nabokommuner for å ta i bruk tjenester de i denne perioden ikke vil kunne benytte i egen kommune».

Det er registrert 22 nye smittetilfeller i Kristiansand siste døgnet. Totalt er 792 personer i Kristiansand smitta av korona til nå i mai.

Mer informasjon er å finne på nettsidene til Birkenes kommune og Kristiansand kommune.

I Birkenes gjelder nasjonale retningslinjer.