Ruth Kylland Martinsen; – Vi skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv

 

Om valget står mellom vindindustri og ei splitta bygd – og ingen vindindustri, men med mer varme mellom menneskene. Hva velger vi da?

Det verste for meg med planlagte Oddehei og Bjelkeberg vindkraftverk er at det her er snakk om storindustri som til de grader er ødeleggende for hjem og boforhold for noen, for at andre skal tjene penger for det.

Er det slik vi vil ha det her i Birkenes?

Alle jeg har pratet med om dette er enig i dette ene; Oddehei og Bjelkeberg planlagte vindkraftverk fører til splittelse av lokalsamfunnet.

Tenk om vi nå som kommune valgte å stoppe denne industriutbyggingen i omsorg for mennesker som vil bli boende tett på det planlagte vindkraftverket, og som elsker sine hjem og stillheten som hersker i dette området.

Vi kan se til Lillesand og valget bystyret der tok om å etterkomme innbyggerforslaget om å ta opp igjen dispensasjonsvedtaket som tidligere var gjort, og etterkomme grunneieres ønske om ikke å tillate utvidelse av Nordbøveien.

Mange har tenkt at det er for seint å stoppe utbyggingen av Oddehei og Bjelkeberg vindkraftverk.

Det er ikke for seint.

Stortinget, OED og NVE har de siste åra fått så kraftig mye klager, rettsaker, demonstrasjoner og kamper mot seg fra mennesker som begynner å forstå hva et vindkraftverk midt i LNF-området, og nær bebyggelse innebærer for kommunen deres. Flere og flere kjemper derfor imot. Dermed har det skjedd en endring av holdning på sentralt politisk hold om at man må lytte til lokalsamfunnene i disse sakene.

Vi i Birkenes har nylig opplevd at Tina Bru og OED utsatte sin behandling av RWEs klage på avslag på utsatt idriftsettingfrist på basis av ordfører Gyro Heia sin henvendelse. Tina Bru har også formidlet at kommunens vedtak angående samme klage vekter ved OEDs endelige avgjørelse.

RWE har skriftlig formidlet til kommunestyret at de er avhengig av utsatt idriftsettingsfrist for å kunne realisere Oddehei og Bjelkeberg planlagte vindkraftverk.

Så kommunen har enda et valg å gjøre. Med økt kunnskap, forskning og erfaring andre steder ifra, så bør vi nå være i stand til å ta et mer kompetent valg enn det som var mulig i 2017.

Som innbyggere i Birkenes vil vi alle bli kraftig berørt av ett kraftverk av slike dimensjoner som her er planlagt midt i hjertet av bygda. Alle har i høyeste grad rett til å uttale som om denne saken.

Og: Vi skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv.

 

Ruth Kylland Martinsen