Ruth Kylland Martinsen om at avtalene med RWE ikke var på plass: – Dette er informasjon som er kommet direkte fra noen grunneiere

Ruth Kylland Martinsen (Felleslista MDG/SV).

Jeg ser at Nils Terje Helleland i dagens avis har stilt spørsmål ved hvor jeg har min informasjon fra om at noen av avtalene mellom grunneierne og RWE ikke var på plass. Denne informasjonen ble gitt i Senterpartiets gruppemøte 21.01.21 og videreformidlet til undertegnede av ordfører i posisjonsmøtet like i etterkant av gruppemøtet. Dette er dermed informasjon som er kommet direkte fra noen grunneiere, og jeg regnet ikke med at det var behov for å sjekke dette nærmere.

Jeg ser også at min interne e-post angående RWEs arbeidsmetoder sendt til andre kommunestyrerepresentanter er blitt sendt til Birkenesavisa og trykket der i dagens avis. Da tenker jeg det også er på sin plass at jeg legger ut den e-posten jeg dagen etter sendte ut på samme interne portal. Arbeiderpartiet hadde da gitt uttrykk for at de oppfattet min e-post til å være et angrep på grunneierne i det planlagte vindprosjektet.

Jeg sendte følgende ut på den interne kommunestyre-portalen 1. februar:

«Jeg ser at jeg uttrykte meg ironisk i e-posten i går, og det må jeg bare beklage.

Jeg kunne uttrykt det samme på en annen måte.

Jeg står for innholdet av det jeg skriver. 

Og jeg må få poengtere at både det jeg skrev i går og det jeg sendte ut til KS sammen med det opprinnelige kravet torsdag i forrige uke kun er rettet mot hvordan planlagt utbygger av vindkraft RWE har gått frem i forhold til kommunen. Jeg har ikke rettet noen klager mot verken vindkraftforkjempere i kommunestyret eller planlagte grunneiere for vindkraftverk eller næringsdrivende i kommunen.

Jeg skrev i går om at det nå er opprettet avtale med mulige grunneiere av vindkraftverk igjen. Da har jeg forstått at disse grunneierne har etterspurt fornying av avtalen en tid, uten at RWE har tatt tak i det. Mitt poeng fra i går er derfor at RWE nå, med en ny myndighetsutøvelse fra KS sin side får denne avtalen på plass. Altså lå det her ingen momenter rettet mot grunneierne, bare mot RWE sin fremgangsmåte.

Jeg skrev også i går om at RWE i dag ønsker samtale med ordfører. Da er det min mening at de har hatt god tid nå på å informere ordfører om alt som har med vindkraftverket å gjøre. Når de nå ber om samtale er det å forvente at det er ny informasjon å komme med. Og i den grad det er ny informasjon å komme med til ordfører fra RWE nå som har med goder kommunen kan oppnå ved utbygging av Oddehei og Bjelkeberg vindkraftverk, så vil det være å anse som forhandling om goder eller økonomiske disposisjoner mellom utbygger og kommune, noe som etter loven ikke skal komme i forkant av myndighetsutøvelse fra KS sin sine, (se min mail fra forrige torsdag).

Igjen må jeg få vektlegge at det jeg skriver er rettet mot RWE og deres fremgangsmåte. Hva ordfører velger med hensyn til å være imøtekommende for å ha samtale med de som etterspør det, legger jeg ikke inn noen klage på.»

 

Mvh

Ruth Kylland Martinsen

_______________________

Leserinnlegg