Prøver å begrense smitteøkninga – mange nye og strenge nasjonale tiltak

NYE STRENGERE TILTAK. Regjeringa presenterte nye smittevernstiltak mandag kveld. (Foto: Statsministerens kontor)

Med bakgrunn i den alvorlige smittesituasjonen som nå er, presenterte regjeringen og helsemyndighetene er rekke nasjonale koronatiltak mandag kveld.

Tiltaka gjør det nødvendig å tenke seg godt om hvordan vi kan samles, ikke minst i jula som er like rundt hjørnet.

Det vil skje betydelige endringer blant anna knytta til planlagte offentlige arrangement, hverdagen i barnehager og skole – og aktiviteter innen idrett.

Regjeringa innfører de nye nasjonale for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner.

– Smitten i Norge øker kraftig, og vi har nå fått ny kunnskap om omikron-varianten og hvor raskt den kan spre seg. Vi er inne i en mer alvorlig situasjon. Regjeringen innfører derfor strengere tiltak for å bevare kontrollen på pandemien, uttalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse mandag kveld.

Her er noen av de forskriftsfestede restriksjonene som gjelder fra natt til onsdag denne uka. Mange av restriksjonene er nye:

 

Arrangementer og sammenkomster:

– Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på. (nytt)

– Det anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement. (nytt)

– Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler.

– Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser. (nytt)

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

– På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser. (nytt)

– Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)

– Skjenkestopp på arrangementer med skjenkebevilling, inne og ute. (nytt)

– Munnbind påbys også innendørs på arrangementer. (nytt)

– Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende unntak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak. (nytt)

 

Skoler, barnehager og SFO:

– Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå. (nytt)

– Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring. (nytt)

– Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå. (nytt)

– Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

 

Fritidsaktiviteter barn og unge:

– Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)

– Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles. (nytt)

– Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.

– Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren. (nytt)

 

Fritidsaktiviteter voksne:

– Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer tilknyttet organiserte idretts- og fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)

– Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.

– Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.

 

Arbeidsliv:

– Alle som kan ha hjemmekontor, skal ha hjemmekontor (nytt)

– Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

– Anbefaling om 1 meters avstand.

 

Da smittevernstiltaka ble presentert mandag kveld, påpekt Statsministeren følgende:

–  Vi har fått tydelige råd fra helsemyndighetene om å innføre nye, strengere tiltak nå. Vi er opptatt av å skjerme barn, unge og sårbare grupper, men dessverre vil også de merke tiltakene i sin hverdag. Samtidig vet vi at mange som jobber i helsetjenesten og på skoler og i barnehager, er slitne nå. Det forsterker alvoret i situasjonen.

Regjeringen ber nå Forsvaret og apotekene om å bistå med vaksinering i kommuner som har behov for det.