Hastemøte om koronaen i formannskapet onsdag – økende smittetrend, men ingen nye tiltak i Birkenes

NETTMØTE. Hasteinnkalt møte i Birkenes formannskap onsdag 24. februar.

Onsdag ettermiddag var formannskapet innkalt til et hastemøte på nett for å vurdere nye koronatiltak i lys av den siste tidens økende smittetrend. Med på møtet var også kommuneoverlege i Lillesand og Birkenes, Thor-Erling Engemyr.

Kommuneoverlegen medgir at det er økende smitte både i regionen, og i Birkenes kommune. Hans vurdering er likevel at de har kontroll på situasjonen, og at det derfor etter hans syn ikke er behov for ytterligere innstrammende tiltak. Han opplyser at de følger utviklingen tett i alle nærliggende kommuner, og er beredt på å reagere raskt om situasjonen forverrer seg ytterligere.

Det er for tiden meldt om tre smittede i Birkenes kommune. To kvinner i alderen 18-30 år, og en mann under 30 år. Smittesporing er gjennomført nærkontakter er satt i karantene.

– Det er en mer krevende situasjon både for innbyggerne og kommunene, men likevel opplever jeg vi har kontroll, opplyste han.

Det er veldig mange i karantene ettersom de smittede har hatt mange kontaktpunkter i idrett og skole, men kommuneoverlegen opplever at smittesporingen fungerer, og de nødvendige tiltak blir fulgt. Han har erfart at de smittede har opplevd mye hets på sosiale medier for at de har vært smitta. Det vil han gjerne til livs. Han sa at nettopp det at de har registrert seg, tatt prøver, opplyst om sine kontakter og har gått i karantene, er akkurat slik de skal oppføre seg.

– Alle kan bli smittet, uten at man skal henges ut for det, uttrykte kommuneoverlege Engemyr.

I nettmøtet fortalte Engemyr om et press for å stramme ytterligere til. Men han ser at det kan få store konsekvenser, og at alle tiltak skal være medisinsk, faglig vurdert.

– Foreløpig har vi kontroll. Men det kan fort endre seg, sa han. Derfor var han godt fornøyd med at formannskapet innkalte til hastemøtet for å vurdere situasjonen. Både formannskapet og kommuneoverlegen har myndighet til å innføre strengere koronatiltak, men Engemyr ser en stor fordel i at tiltakene blir hjemlet i formannskapet, og ikke bare fra ham.

Etter kommuneoverlegens redegjørelse var det enkelte spørsmål fra politikerne. Både Anders Christiansen (Ap) og Silje Bjørnarå Drangsholt (Sp) lurte på om de kunne forvente tilsig av treningshungrige kristiansandere til de lokale treningssentrene.

Det var Engemyr overbevist om at ikke ville skje. – Jeg har nær kontakt med alle treningssentrene, og de har forsikret meg om at de ikke vil ta imot nye kunder fra andre kommuner i denne perioden. Pust & Pes på Tollnes har jeg fulgt tett, og vet at de har hatt strengere regler enn jeg har anbefalt dem. De vil være føre var, sier Engemyr.

Ellers ble det stilt spørsmål om samarbeidet over kommunegrensene, i og med at folk reiser mellom kommunene og viruset ikke kjenner grenser. Til det kunne både kommuneoverlege, ordfører og kommunedirektør opplyse at de hadde tett dialog med de omkringliggende kommunene på hvert sitt nivå, og følger utviklingen tett.

Ordfører Gyro Heia på sin side skrøt av en lyttende og lojal befolkning som hun opplevde som flinke til å følge anbefalingene.

Dermed er det smittevernstiltakene som ble iverksatt 20. februar, som er gjeldende. De skjerpede tiltakene kommuneoverlegen lanserte i helgen, ble repetert. «Sett i lys av den økende regionale og lokale smitten innskjerper Lillesand og Birkenes kommune sine anbefalinger, ut over de nasjonale, på følgende områder:

  • Ansatte på serveringssteder anbefales å benytte munnbind, dersom det ikke er mulig å overholde avstandskravet på én meter. (Sterk anbefaling)
  • Kommunen anbefaler obligatorisk registrering av gjester på alle serveringssteder (det har vi allerede anbefalt, sterk anbefaling).
  • Kommunen anbefaler obligatorisk registrering av deltagere på alle treningssentre. (det har vi allerede anbefalt, sterk anbefaling).
  • Det frarådes unødvendige reiser, og da spesielt til steder med økende smittetrykk, som f.eks Kristiansand

Dersom smitten skulle tilta, og man opplever å ikke ha kontroll på smittespredningen, vil kommuneoverlegen i samråd med kriseledelsen og formannskapet vurdere ytterligere tiltak.