Mandag vil bygdas kommunestyremedlemmer få dette brevet fra grunneierne, som fortsatt har avtale med RWE

Grunneier Per Erik Stoveland bæres på gullstol av styreleder i Vindmuligheter Trygve Raen (til venstre) og RWE sin stedlige representant Kjell Rune Nakkestad, etter at det i 2017 ble gitt konsesjon for å bygge vindkraftverk på Oddeheia og Bjelkeberg. Til høyre daværende ordfører Anders Christiansen (Ap).

Ni av bygdas folkevalgte, fra nær alle de politiske partiene, har sendt krav til ordføreren om et nytt ekstra kommunestyremøte. Saken gjelder ny behandling av RWE sin klage på avslått søknad om utsatt idriftsettingsfrist for planlagte Oddeheia og Bjelkeberg vindkraftverk. Det ekstra kommunestyremøtet er beramma til førstkommende torsdag 4. februar.

RWE har bedt om et møte med ordfører Gyro Heia (Sp) og Birkenes kommune i morgen, mandag 1. februar.

I dag søndag har grunneierne, som fortsatt har avtale med RWE, forfatta et kort brev til alle kommunestyremedlemmene.

Birkenesavisa har fått tilgang til brevet, som etter planen skal sendes ut mandag:

 

Vi har fått informasjon om at det skal være et nytt møte i Birkenes kommune angående søknad fra RWE om forlengelse av utbyggingsperiode for Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk.

Vi vil derfor presisere følgende:

1. Avtale mellom RWE og grunneier gikk ut 31.12.2020, men denne er forlenget til 28.02.2021.

2. I forbindelse med at vi har forlenget avtalen er det en god prosess for å etablere en ny avtale mellom grunneierne og RWE. Denne prosessen har en framdrift i henhold til avtalt plan.

3. Vi vil også presisere at det er ingen konflikt mellom RWE og grunneiere. Vi har gode og saklige diskusjoner rundt punkter i avtalen.

Med vennlig hilsen.

Grunneierne for Oddeheia og Bjelkeberget vindkraftverk