Direktør Heine Østby ved 3B: – Fremtiden er elektrisk!

(Arkivfoto)

I den politiske retorikken er «det grønne skiftet» noe som gjentas så ofte, uten at det fylles med tilstrekkelig innhold, at det nesten er i ferd med å bli en floskel. For oss i 3B Fibreglass er det imidlertid allerede harde realiteter ved at myndigheter og kunder stadig stiller strengere krav til bærekraftig virksomhet og utvikling, og det krever umiddelbare tiltak og investeringer. Men, det gir oss også muligheter for nye løft og å ytterligere befeste vår rolle som en ledende eksportbedrift i et fremvoksende fornybarmarked.

En av de aller viktigste innsatsfaktorene i vår produksjon er energi. I dag produserer vi med smelteovner som drives av strøm og gass, med overvekt av propan. Når nye smelteovner skal settes i drift i 2024 er det uten tvil nødvendig at disse er elektrifiserte så langt det er mulig for å ta ned et allerede best in class miljøfotavtrykk ytterligere. Da er vi avhengige av tilstrekkelig tilgang til fornybar energi – og de nasjonale scenariene fremover tilsier at det ikke vil være nok slik kraft til konkurransedyktige priser å få tak i for slike som oss.

Vi er en hjørnestensbedrift i kommunen, med over 200 dedikerte ansatte. Vi jobber knallhardt med å sikre våre arbeidsplasser, og for å skape enda flere nye grønne arbeidsplasser. Europa er vårt viktigste marked og med EUs ambisjon om å bli klimanøytrale innen 2050, har vi ikke annet valg en å sikte mot full elektrifisering av vår produksjon.  Slik er det også for veldig mange andre tilsvarende industribedrifter rundt om i Norge, og vi er alle avhengige av betydelig økning av kapasitet til produksjon av fornybar strøm.

Elektrifisering er derfor en helt sentral del av det grønne skiftet og (ny-)industrialiseringen av Norge. FNs klimapanel (IPCC) og mange analysemiljøer ser elektrifisering som et sentralt virkemiddel for å redusere CO2-utslipp i energisektoren. En storstilt elektrifisering av bilparken og andre kjøretøy har bare så vidt kommet i gang. I tillegg kommer altså et skifte fra bruk av fossilt til strøm i industrien.

Nødvendige klimaomstillinger er ikke bare noe som diskuteres på den storpolitiske arenaen internasjonalt. Det er også spørsmål som ligger på lokalpolitikernes bord i Birkenes. Det å få realisert vindparken Odderheia og Bjelkeberg kan være helt avgjørende for at det 50-årsjubileet vi feirer i år blir starten på en elektrisk fremtid for oss, for nye grønne arbeidsplasser og positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. Kommunestyret skal i disse dager avgjøre om de støtter en utsettelse av krav til igangsetting av anlegget. Det er utbyggerne avhengig av for å få realisert sitt prosjekt. Jeg har forståelse for at politikerne vil sikre at lokalsamfunnet får kompensert for den miljøbelastningen en slik utbygging medfører. Jeg vil likevel advare mot et politisk spill som i verste fall kan føre til at vi «slår barnet ut med badevannet» .

For 3B Fibreglass ser vi Oddeheia og Bjelkeberg som et potensielt kinderegg. Vi kan få tilgang til ren og kortreist energi som vi trenger i vår omstilling, Birkenes kan som eneste kommune i Norge få vindturbiner med lokalprodusert glassfiber og sammen kan vi bidra til nødvendig grønn omstilling.

30. september 2021 fyller vi 50 år (!), og for oss er de neste 50 elektrisk, så vi håper lokalpolitikerne ikke skrur av den bryteren nå.

 

Heine Østby

Administrerende direktør

3B Fibreglass, Birkeland

_______________

Leserinnlegg