– Hvorfor ble ikke kontrakten med Rugsland Sandtak om glassfiberdeponiet fornyet da den utløp?

(Arkivfoto)

Representanten Kristian K. Skordal (SV) har sendt in følgende interpellasjon for kommunestyrets neste ordinære møte, torsdag 21. mars:

– I 1998 signerte kommunen en avtale om å bruke Rugsland Sandtak som deponi for glassfiberavfall. Denne avtalen hadde en varighet på 20 år, og gikk dermed ut i løpet av 2018. Kommunen har deretter fortsatt å bruke Rugsland Sandtak som glassfiberdeponi, men tilsynelatende uten noen forpliktende kontrakt. Vi ønsker å få svar på følgende spørsmål for å få vite mer om dette:

1. Hvorfor ble ikke kontrakten med Rugsland Sandtak om glassfiberdeponiet fornyet da den utløp?

2. Hvorfor ble det ikke igangsatt et arbeid med å finne eventuelle andre leverandører av deponikapasitet på dette tidspunktet?

3. Hvilke avtaler har kommunen per i dag med 3B og eventuelt andre aktører angående glassfiberdeponi?

4. Hva er gyldighetsdatoene for disse kontraktene?

5. Hvilke tiltak blir gjort for å sikre at kommunen følger opp langsiktige avtaler de har med aktører i næringslivet, slik at disse blir fornyet eller avsluttet på en ordentlig måte?