Uvirkelig, fremmed og skremmende

TALE: Kong Harald holder tale til folket i forbindelse koronasituasjonen. Kongen sier i sin tale at vi står sammen i denne uvirkelige, fremmede og skremmende situasjonen. Talen er spilt inn på Kongsseteren i Holmenkollen hvor kongen er i korona-karantene etter statsbesøket til Jordan. Foto: Det kongelige hoff / NTB scanpix

I sin tale til folket, som ble tatt opp på Kongsseteren siden kongen er i karantene, kom kongen også inn på at det nå er et særskilt behov for å vise tillit.

– Vi befinner oss i en situasjon som både er uvirkelig, fremmed og skremmende for oss alle. Vi kjenner verken igjen hverdagen vår eller verden rundt oss. Og fremdeles står vi bare ved begynnelsen av noe vi ikke fullt ut kjenner konsekvensene av, åpnet kong Harald.

Han understreket deretter at den viktigste oppgaven nå er å forsøke å bremse den dramatiske utviklingen ved å følge påleggene som myndighetene gir.

– Uvissheten gjør oss sårbare og alvoret gjør oss engstelige, sa kongen og sa at den nye hverdagen kan gi oss en følelse av avmakt.

Kong Harald la vekt på at Norge er kjent som et tillitssamfunn og at det nå er et særskilt behov for å vise hverandre tillit både ved at alle tar ansvar for å hindre smittespredning og til at landets myndigheter tar de riktige beslutningene.

– Mine tanker og bønner er hos dere alle nå, sa kong Harald, og nevnte både syke, pårørende, helsepersonellet, de som opplever økonomiske tap og de som ivaretar viktige samfunnsfunksjoner.

Kongen oppfordret også alle om å ta ekstra godt vare på barna, som kanskje er spesielt engstelige over hva som skjer.

Kong Harald avsluttet med å minne om at vi alle trenger litt ekstra vennlighet i tiden som kommer.

– Sammen står vi i dette. Og sammen skal vi klare å komme gjennom det som ligger foran oss, sa han.