Avlyser eksamen

STATSRÅD: Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Eksamener avlyses i grunnskolen og på videregående.

Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse skriftlig eksamen for elevene i videregående skole og alle eksamener i grunnskolen denne våren.

Det kommer fram i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet onsdag.

– Elevene vil få vitnemål selv om det ikke blir skriftlig eksamen i år, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Ikke ødelegge for elevene

– Det er viktig for meg at denne situasjonen ikke skal ødelegge for fremtiden til elevene. Jeg vet at mange elever har vært stresset og usikre på om de må ta eksamen eller ikke. Som lærer vet jeg at det er viktig at elever og lærere får avklaring så tidlig som mulig. Ved å avlyse skriftlige eksamener, får lærerne bedre tid til å drive undervisning og å gjøre en god sluttvurdering, fortsetter Melby.

Departementet trekker fram at skriftlige eksamener i grunnskolen og videregående opplæring mange steder er store arrangementer hvor mange personer møtes fysisk i samme lokaler – og det er ikke forenlig med helsemyndighetenes råd.

Privatister, lærlinger og muntlig

Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger.

– Vi forsøker nå å finne gode løsninger for privatistene, slik at heller ikke de skal havne bakpå i utdanningen. Mitt soleklare mål er at privatisteksamen skal gjennomføres, dersom det er mulig innenfor helsemyndighetenes råd, sier Melby.

Muntlig eksamen i videregående skole er det ennå ikke tatt en beslutning om. Den avgjørelsen tas etter påske. Der ønsker statsråden en dialog med fylkeskommunene, siden dette er en eksamen som avgis lokalt.

Imponert over lærere og elever

For å få vitnemål må alle ha fullført opplæringen og bestått fagene. Det er en forutsetning at alle elever skal få et opplæringstilbud mens de er hjemme, slik at lærerne får et godt grunnlag for å vurdere elevenes innsats, heter det fra Kunnskapsdepartementet.

– Jeg er imponert over hvordan både lærerne og elever har kastet seg rundt for å holde skolehverdagen i gang selv om skolebyggene er stengt. Jeg er blitt kontaktet av flere lærere som forteller om hvor godt og selvstendig elevene jobber, selv om skoledagen er veldig annerledes. Nå er det viktig for meg å gjøre det enklest mulig for lærerne og elevene. Derfor flytter vi fokuset fra eksamen over på undervisningen og opplæringen for elevene, sier kunnskaps- og integreringsminister Melby.