Unntak for landbruksarbeidere

JORDBÆR: Behovet for arbeidskraft er særlig stort for bønder som driver med frukt og grønnsaker. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Regjeringen gjør det lettere for utenlandske sesongarbeidere å komme inn i landet slik at de kan jobbe i landbruket. Også nordmenn skal lokkes til næringen.

Endringen i reglene, som ble kjent mandag, innebærer at EØS-borgere som skal begynne i et arbeidsforhold iblant annet landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri, ikke skal bortvises, opplyser regjeringen.

– Nå gjør vi endringer slik at personer som har arbeidskontrakt på at de skal i jobb i Norge, kan komme til Norge, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til TV 2.

Våronna står for døren

Endringen er svært viktig for landbruket, understreker landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

– Dette er en ordning jeg har jobbet for å få på plass. Våronna står for døren, og nå kan EØS-borgere som har fått jobb i landbruket, komme til Norge og starte opp med arbeidet. Denne endringen vil bety mye for produsenter som akkurat nå mangler arbeidskraft, sier Bollestad.

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager.

Vil også lokke nordmenn

Behovet for arbeidskraft er særlig stort for bønder som driver med frukt og grønnsaker. Der trengs det mange tusen sesongarbeidere gjennom året.

– Det er viktig å få tilgang på utenlandsk arbeidskraft med relevant og riktig kompetanse. Grøntsektoren er en spesialisert næring og har behov for personell med ulik bakgrunn. En rekke sesongarbeidere fra utlandet har denne kompetansen. Vi jobber også videre med å finne insentiver for å få nordmenn til å ta jobb i landbruket, sier landbruks- og matministeren.

Samtidig som antall permitterte og arbeidsledige er rekordhøyt på grunn av koronasituasjonen, trenger landbruket arbeidskraft. For mange dagpengemottakere vil det være lite lønnsomt å ta arbeid i landbruket fordi dagpenger per time er høyere enn timelønn i landbruket.

For at det for permitterte og arbeidsledige skal lønne seg å jobbe i landbruket innføres en ny ordning for timeføring på meldekortet, opplyser Landbruks- og matdepartementet.

– Landbrukssektoren er en samfunnskritisk næring, og jeg har derfor jobbet for å få på plass en ordning som gjør det attraktivt for permitterte og arbeidsledige å ta seg jobb i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Regjeringen har allerede gjort det lettere for utenlandske sesongarbeidere å komme inn i landet slik at de kan jobbe i landbruket, på tross av de strenge koronareglene. Endringene innebærer at EØS-borgere som skal begynne i et arbeidsforhold i blant annet landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri, ikke skal bortvises.

Behovet for arbeidskraft er særlig stort for bønder som driver med frukt og grønnsaker. Der trengs det mange tusen sesongarbeidere gjennom året.

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager.