Tilbake etter 60 år

BJORVATN: Bjarne Bjorvatn forteller om tidligere tiders søndagsskolelærere, emissærer og predikanter til et fullsatt Aabel grendehus. Drøye 80 tilhørere lo godt når «sjeik Bjarne Bjorvatn» dukket opp på grendehuset.

Lunt og humoristisk i fullsatt grendehus.

Fredag 21. februar var Bjarne Bjorvatn tilbake på Aabel grendehus etter 60 års fravær og han hadde tilhørerne i sin hule hånd fra første setning. På slutten av 50-tallet var han vikarlærer på Åbål skole og tidligere elever, i tillegg til mange andre interesserte, var kommet for å høre Bjorvatn sitt kåseri.

Åge Ragnar Hellerslien ønsket velkommen på vegne av styret for grendehuset og fortalte om den gangen da Bjarne Bjorvatn introduserte elevene på Åbål skole for fargekritt for første gang.

Første del av Bjarne Bjorvatn sitt kåseri var om tidligere tiders søndagsskolelærere, emissærer og predikanter. Det er en hårfin balanse å skulle fortelle om dette på en humoristisk måte, uten at etterkommere og andre føler at man latterliggjør personene man omtaler.

Det er aldri noen tvil om at Bjorvatn har den største respekt for personene han forteller om og han gjør det på en lun og respektfull måte. De drøye 80 personene på grendehuset humret og lo storveis med historier om søndagsskolelærerens svakhet for hatter, predikantens måte å omgå forbudet mot kollekt på bedehuset i en av bygdene i Setesdal, og mye mer.

Etter en pause med mulighet for å kjøpe seg litt mat og drikke var det tid for historier fra Bjarne Bjorvatns dager som lege i mer eksotiske strøk. Iført «sjeikedrakt» kom den ene utrolige historien etter den andre – om dronninger og sjeiker; deres hverdagsliv, ekteskapelige problemer og en og annen pikant detalj fra livene deres.

Før hjemreisen flokket mange av elevene fra 50-tallet seg omkring Bjorvatn. For oss som ikke fikk oppleve han som vikarlærer så var det tydelig ut fra praten at han også den gang hadde den samme sjarm og glimt i øyet som han har i dag.

Tor Anders Hauge