— Passe nysgjerrig og selvsikker

AVISJUBILEUM. Festlighetene startet med mottakelse på Birkeland Hotel tirsdag i forrige uke. Blant de inviterte gjestene dukket både lensmann og prest(er) opp, sammen med politikere, representanter for lokalt næringsliv og kulturliv, aviskollegaer og BirkenesAvisas medarbeidere gjennom ett tiår.
Blant de mange som tok ordet for å gratulere etter redaktør Bjørn Vidar Lies oppsummering av ti års avishistorie, var ordfører Arild Windsland.

— Dere har gått fra å være sjarmerende, til å ha blitt irriterende!, sa han med et glimt i øyet, og la med den uttalelsen vekt på at avisen tør å mene ting på lederplass.
— Så kan man være enig eller uenig, men det er ikke poenget. I tillegg har dere beskrevet livet i Birkenes gjennom et helt tiår, og det har stor historisk verdi, påpekte ordføreren.
De mange talerne fulgte i rask rekkefølge; Synnøve Bjorvatn som er gift med avisgründer Torbjørn Bjorvatn, Gunnar Birkeland fra Folkehøgskolen Sørlandet, Oddvar Glidje fra Birkenes Idrettslag, Peder Berg, som var med i oppstarten, «gammelordfører» Harald Vestøl, lensmann Ole Gustav Henriksen, Bjørn Drivdal fra Tvedestrand trykkeri som trykker BirkenesAvisa, Gunnar Aanesland fra Birkenes Næringsforum, banksjef Harald Flaa som også representerte Sentrumsforeningen, John Mjåvatn fra Åmliavisa og Roar Åsmundsen fra Søgne og Songdalen Budstikke og Landslaget for Lokalaviser, og til slutt frilanser Svein Erik Jansen.

Fullsatt Blackbox

Etter at avisas jubileumsnummer på 56 sider var distribuert til alle abonnenter – for øvrig ny siderekord – var det duket for jubileumsfest onsdag kveld.
Blackboxen på Valstrand var fylt til randen da konferansier Bjarne Bjorvatn ønsket de vel 150 gjestene velkomne.

Etter at kvedar Gunhild Tømmerås hadde fremført et spesialdiktet avis-stev, ble publikum loset gjennom et innholdsrikt program der første avdeling dreide seg om å se tilbake, mens det etter kaffe og «blaudis» var tid for å se framover.

Birkelandssangen

Birkelandsmusiker Geir Knutson satte publikum i høy stemning med funderinger omkring «Birkelandssangen», som er tonesatt av hans far Åsmund Knutson. Publikum fikk ved hjelp av kommunens nye flygel presentert variasjoner over den kjente melodien slik den kunne ha fremstått, dersom for eksempel Mozart, Beethoven eller Brahms hadde stått for melodilinjene.
– Men melodien må ha blitt til på snekkerverkstedet til pappa, mente Geir, som måtte konferere med storebror Tormod i Oslo per mobiltelefon for å få avklart hvor og hvem som spilte Birkelandssangen første gangen. Det var for øvrig på Fiane, og Hornmusikken skal ha vært sterkt involvert.

Lysbilder og tusenårsreise

Gjennom et illustrert lysbildeforedrag satt sammen av redaktør Lie ble salen tatt med på en reise gjennom avisas ti første år, fulgt av et gjenhør med flere av melodiene fra «Tusenårsreisen», spelet som ble oppført som en del av Birkenes’ markering av tusenårsskiftet for 12 år siden.
De musikalske kreftene besto av samme Geir Knutson ved flygelet, ekteparet Anne og Stig Stapes sine velklingende stemmer og trubadur Tore Thomassen med gitar og sang.
Det ble et gjenhør publikum satte stor pris på, skal vi dømme etter applausen.

Ordførervyer

Etter pausen kunne publikum lene seg tilbake i stolene for å nyte Tuva Senum Lies vakre fremføring av to folkeviser, fulgt av et innlegg fra en effektiv ordfører. På rekordtid rakk han å dra opp linjene for de langsiktige uviklingsmulighetene til Birkeland. Noen kommunsammenslåing hadde han liten tro på. Men at den betydelige befolkningsveksten Birkenes såvidt har begynt å oppleve vil sette sitt preg, og at det er bruk for gode møteplasser, var han klar på.
– Jeg tror vi vil vokse ut av den lille, sjarmerende kommunen vi er nå, til et middels stort sted, lød ordførerens spådom for framtida.

Fra ulike ståsteder

Flygelet fikk igjen klinge da Signe Bjorvatn (12) leverte en stødig og virtuos Beethovensonate, før stafettpinnen gikk til tre birkenesinger som hadde blitt utfordret til å si noen ord om framtida sett fra sine ståsteder.

De tre som hadde tatt utfordringen på strak arm, var Linda Vehusheia Larsen fra Herefoss, Ole Morten Vegusdal fra Vegusdal og elleve år gamle Elen Nyhaven fra Repsten på Håbeslandsheia. De leverte både humoristiske, tankevekkende og viktige synspunkter på livet i hjembygda, og klarte på en utmerket måte å målbære såkalt utkantsproblematikk og kommende generasjoners tanker.
Etter nærmere tre timer var det musikkelevene Hege Nesset og Elisabet ??? som fikk sette punktum for den innholdsrike kvelden.

Med to rolige, nedtonede låter av henholdsvis Ane Brun og Joni Mitchell trollbandt de salen, som kvitterte med lang og varm applaus.
— Hos enkelte folkegrupper i Russland er det skikk og bruk å meditere sammen en stund før man skilles. En slik stund ga dere oss nå, avluttet konferansier og fungerende styreleder Bjarne Bjorvatn.