Takk for meg, Høyre!

MELDER SEG UT: Olav Vehusheia, til høyre, melder seg ut av Høyre. Her fotografert under kommunestyrets møte i august 2019.

Jeg har meldt meg ut av Høyres medlemsregister.

Jeg har egentlig vært klar for dette en god stund nå, men som kommunestyrerepresentant for Høyre i Birkenes gjennom 16 år nå, så ville jeg vente til valget var over. Dette ene og alene fordi min tid i Birkenes Høyre har vært en udelt positiv opplevelse!

Partiet her har for det første gitt meg stor takhøyde for å fronte meninger på tvers av den rådende oppfatning i partigruppen, når jeg følte sterkt for en sak. Dernest at de holdninger jeg etter hvert sterkt misliker hos Høyre sentralt, ikke har noe stort fotfeste i Birkenes Høyre. (Men de søker selvfølgelig å følge de store linjene i hovedprogrammet).

Jeg kunne lagt ut i det vide og det breie om hvilke enkeltsaker og holdninger jeg misliker, men det avstår jeg fra. Som en oppsummering vil jeg bare si ett ord; Globaliseringsiveren!

Jeg føler at Høyre nærmest snubler i hverandres ben i kampen om å gi fra seg mest mulig råderett over de for nasjonens viktige saker. At jeg i alle år har vært innbitt EU-motstander er nok en av mine grunner. Det har vært en liten følelse av å ha hatt kamel på menyen i alle mine år i kommunestyret av den grunn.

Men så er det jo vissheten om at det å være med å styre en kommune er så uendelig langt fra politikken på Løvebakken! Og hva er egentlig den beste måten å forandre politiske retninger på? Å stå på utsida og kjefte og smelle? Eller gå inn og påvirke på innsida? Uansett, takk til hele det politiske Birkenes, og Høyres folk spesielt, for noen fantastisk trivelige år!

Olav Vehusheia

Ekspolitiker, H